Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Det Kriminalpræventive Råd: Betænkeligt at begrænse brugen af samfundstjeneste

”Det Kriminalpræventive Råd finder det derfor betænkeligt, at man nu vælger at begrænse anvendelsesområdet for samfundstjeneste,” skriver rådet i et høringssvartil det lovforslag, som justitsministeren har sendt til høring om at begrænse brugen af samfundstjeneste i sager om vold. 

Det Kriminalpræventive Råd skriver videre: ”I forslaget henvises til, at den påtænkte ændring af loven blandt andet skal tage hensyn til befolkningens generelle retsfølelse. 

Det findes ikke løbende målinger af befolkningens retsfølelse i dag. Der er dog arbejdet med begrebet i forskningen og studier har vist, at borgernes vurdering af en passende reaktion blandt andet er afhængig af deres indsigt i den konkrete sags nuancer og i hvilket omfang, de kan identificere sig med sagens parter.  

I et moderne samfund har de fleste mennesker deres viden om straffesager fra mediernes gengivelser, som naturligt nok vil være udformet efter journalistiske normer, hvor modsætninger trækkes tydeligt op (godt/ondt, dem/os osv.) og der ikke er meget plads til nuancer. Reaktioner på gengivelser af kriminelle handlinger i medierne er derfor næppe udtryk for befolkningens retsfølelse.” 

Læs hele høringssvaret på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside