Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Debatindlæg: FN og Europarådet accepterer det ikke. Alligevel sætter vi fortsat børn i isolationsfængsel

”Isolation under frihedsberøvelse er et meget alvorligt indgreb, som risikerer at have en række sundhedsmæssige skadevirkninger,” skriver Karin Verland, direktør for DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, og Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder, i et debatindlæg på Politiken.dk.

De skriver i debatindlægget bl.a.:

”Hvis en indsat ikke følger reglerne i fængslet, f.eks. nægter urinprøvetagning, er i besiddelse af alkohol, stoffer eller ulovligt besidder en mobiltelefon, har fængselspersonalet mulighed for at straffe den indsatte med et ophold i isolation – også kaldet strafcelle. Strafcelle er den hårdeste form for disciplinær straf, som fængselspersonalet kan anvende. Isolationen af den indsatte i strafcelle kan vare mellem nogle få dage og helt op til fire uger. I mindst 22 timer i døgnet er den indsatte låst inde i cellen.

Med denne praksis overskrider Danmark anbefalingerne fra Europarådets komité til forebyggelse af tortur (CPT) om, at isolation i strafcelle maksimalt bør vare to uger. Og der findes andre muligheder for at forebygge uønsket adfærd, opretholde ro og orden samt forebygge ny kriminalitet. For eksempel ved at udelukke en indsat fra fællesskabet.

Tal fra Kriminalforsorgen viser, at anvendelsen af strafcelle er næsten fordoblet fra 2002 til 2016. I 2002 var der 1.462 anbringelser i strafcelle. I 2016 er tallet steget til 2.995 anbringelser. Man må forvente, at antallet vil stige yderligere, da seneste lovstramning vedrørende ulovlig besiddelse af mobiltelefon i fængslet nu medfører et ophold i strafcelle i helt op til 15 dage første gang.

Isolation under frihedsberøvelse er et meget alvorligt indgreb, som risikerer at have en række sundhedsmæssige skadevirkninger. Konsekvenserne er særligt alvorlige, når det gælder børn og sårbare grupper, personer med psykiske lidelser, gravide eller ammende kvinder.

Isolationsfængsling af børn er ikke længere accepteret i anbefalinger fra FN og Europarådet. Men i Danmark sættes børn i fængsler fortsat i isolation. I 2014 var der 25 mindreårige, og i 2015 var tallet 15 mindreårige, der har været i strafcelle, dog for de fleste under 5 dage.

Unge er i højere risiko for at pådrage sig alvorlige følgevirkninger af isolationsfængsling, da børn og teenagere er mindre psykisk robuste end voksne og dermed mere sårbare.

Flere studier viser, at tidligere isolationsfængslede har en højere risiko for at forsøge at begå selvmord. Isolationsfængsling kan selv i kortere tid medføre angst og depression, og isolation øger risikoen for psykiatrisk indlæggelse.”