Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Debat om aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo: Afsoningen skal ske efter danske regler

Regeringen indgik – som tidligere omtalt – en fireårig aftale for Kriminalforsorgen, som bl.a. betyder, at der skal gøres i forhold til resocialisering af indsatte, og at der bliver bedre mulighed for, at tidligere dømte kan blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger.

Et andet element i aftalen går ud på, at Danmark vil leje 300 fængselspladser i Kosovo, som skal bruges til udvisningsdømte udlændinge fra lande uden for EU. Det er det element, der hidtil har påkaldt sig mest opmærksomhed i den offentlige debat om aftalen.

Punktet fylder kun nogle få linjer i den 37-sider lange aftale. Det fremgår heraf, at afsoning i fængslet i Kosovo skal ske ”under danske straffuldbyrdelsesregler og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser”. Der står helt konkret: Aftalepartierne er enige om, at der skal lejes 300 fængselspladser i et partnerland (Kosovo, red.). Fængselspladserne vil blive anvendt til udvisningsdømte udlændinge fra ikke-EU-lande. Det vil øge kapaciteten på kort sigt og derved aflaste de akutte bemandingsudfordringer i de danske fængsler. Det vil også sende et klart signal om, at udvisningsdømte udlændinge skal forlade Danmark. Ambitionen er, at de udvisningsdømte ved endt afsoning i videst muligt omfang skal udsendes til deres hjemland. Afsoning i fængslet i partnerlandet vil ske under danske straffuldbyrdelsesregler og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.” (side 2)

Professor i kriminologi ved SDU Linda Kjær Minke siger i Berlingske, at der er betydelige udfordringer ved et sådant arrangement. Blandt andet at fængselsansatte ikke taler de indsattes sprog, og at resocialisering og uddannelse derfor kan være meget vanskelig. Desuden er der retten til besøg af pårørende og advokater, hvor afstanden kan blive meget lang. ”Det kan kollidere med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der giver ret til familieliv – og i særdeleshed i forhold til børnenes perspektiv,” siger Linda Kjær Minke.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage, som har en del klienter blandt udvisningsdømte kriminelle, vurderer ifølge Politiken.dk, at lejeaftalen kan blive en de facto tilsidesættelse af retten til familieliv.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, kritiserer, at aftaleparterne ikke har gennemtænkt, hvordan børn i praksis skal kunne besøge deres forældre, som skal afsone i Kosovo.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger i Berlingske: ”Vi har gjort, hvad vi kan, for at sikre, at det her er inden for reglerne. I virkeligheden prøver vi at sige, at der i det fængsel, vi lejer, vil gælde præcis de samme regler som i Danmark. Ombudsmanden vil kunne foretage kontrol.”

DR Nyheder skriver, at Kosovos justitsministerium i pressemeddelelse oplyser, at der er nogle forbehold i aftalen, som ikke fremgår af pressemeddelelsen fra det danske justitsministerium. Blandt andet at terrordømte og andre ”høj risiko”-fanger ikke kan overføres til Kosovo.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, siger hertil, at det er rigtigt, at terrordømte og krigsforbrydere ikke kan sendes til Kosovo, men at der fx ikke er begrænsninger i forhold til bandekriminelle, og at tanken er, at ”alle udvisningsdømte skal derned”.

Nick Hækkerup erkender, at nogle udvisningsdømte bliver undtaget den aftale, som er ved at blive lavet med Kosovo. ”Det er terrorister, krigsforbrydere, og så kan der være behov for en konkret vurdering i enkelte tilfælde,” siger han til DR Nyheder.

Nick Hækkerup underskrev ifølge Politiken.dk mandag den 20. december under et besøg i Kosovo en hensigtserklæring om at leje 300 fængselspladser. Danmark giver 15 millioner euro årligt for leje af fængselspladserne. Der er samtidig lavet en aftale om seks millioner euro til udviklingsbistand til Kosovo.

Ovenstående er blot et lille udpluk af de synspunkter, der er kommet frem i forhold til aftalen om at leje fængselspladser i Kosovo. Du kan læse mere i nedenstående links.

Læs mere

Aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 (hele aftalen), Justitsministeriet, 15-12-2021

Politisk flertal lander ny aftale for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, 15-12-2021

Kosovo siger nej til terrordømte og ‘høj risiko’-fanger i lejet fængsel, DR Nyheder, 17-12-2021

DF forventer retssager mod Danmark efter fængselsaftale, Berlingske, 15-12-2021

Nick Hækkerup rejser til Kosovo for at underskrive udskældt fængselsaftale, Politiken.dk, 18-12-2021 (betalingsartikel)

Aftale om 1,6 milliarder: Danmark og Kosovo laver hensigtserklæring om fængselspladser, Politiken.dk, 20-12-2021