Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bredt forlig sikrer finansiering af aftalen om Kriminalforsorgen

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om en fornyet aftale om Kriminalforsorgens økonomi, oplyser Justitsministeriet. Aftalen indebærer, at Kriminalforsorgen sikres næsten 200 millioner kroner, så man kan fortsætte det vigtige arbejde med at genoprette det danske fængselsvæsen i de kommende år og sætte gang i en række initiativer, som har været sat på pause på grund af manglende finansiering. Blandt andet to nye udslusningsfængsler og penge til en pulje for civilsamfundsorganisationer.

I december 2021 indgik den tidligere regering sammen med Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi, som afsatte i alt cirka 4 milliarder kroner til en nødvendig genopretning af Kriminalforsorgen, skriver Justitsministeriet. Aftalen indebar blandt andet udvidelse af fængselskapaciteten i Danmark med flere hundrede pladser, forbedring af forholdene for fængselsbetjentene samt leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge.

I aftalen var det forudsat, at partierne bag aftalen ville stemme for et lovforslag om moms på tv-abonnementer mv., og at provenuet på cirka 225 millioner kroner årligt ville tilgå Kriminalforsorgen som en del af finansieringen af aftalen. Der var imidlertid ikke flertal for lovforslaget, da det blev behandlet i Folketinget før sommerferien, hvorfor det var nødvendigt at sætte fire initiativer fra aftalen i bero. De fire initiativer, som med det nye forlig kan sættes i gang igen, er:

To nye udslusningsfængsler. Der skal efter planen etableres et udslusningsfængsel på Vestsjælland og et udslusningsfængsel i trekantområdet.

Aflastning af fængselsbetjentene via opgaveforflytning: Der skal ansættes flere medarbejdere, herunder transportbetjente, logistikmedarbejdere, socialrådgivere og administrative medarbejdere, der skal aflaste fængselsbetjentene i de kommende år.

 Flere skærpede sikkerhedspladser og ny ’sikkerhedsklasse 0’ for de farligste indsatte, der skal skabe større sikkerhed for både fængselspersonalet og de indsatte.

Pulje til civilsamfundsorganisationer, som skal understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde ved at bygge bro mellem indsattes liv inden for og uden for murene.

Kriminalforsorgen glæder sig over nyt flertal bag flerårsaftalen

”Jeg er rigtig glad for, at der nu igen er fuld finansiering og flertal bag vores flerårsaftale,” siger direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen, i en kommentar til den politiske aftale. ”Aftalen giver os rammerne for, at vi kan fortsætte det vigtige arbejde med at bringe Kriminalforsorgen tilbage i balance, så det er en rigtig en god nyhed for os alle. Jeg ved, at det vil give en tiltrængt ro til at arbejde med de mange virkelig gode initiativer i aftalen.”

Læs hele aftalen om Kriminalforsorgens økonomi 2023-2025

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet

Link til nyhed fra Kriminalforsorgen