Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Vælgermøde med fokus ”god løsladelse”

Panelet ved vælgermødet bestod af: Flemming Steen Munck (V), Henrik Appel (S), Rasmus Jarlov (KF) og Signe Færch (EL). (Foto: Bent Dahl Jensen)

Vælgermøde med fokus ”god løsladelse”

Der var særligt fokus på kriminalitet, fængselsstraf og ikke mindst behovet for en ”god løsladelse”, da Café Exit i samarbejde med organisationen Stemmer på Kanten holdt vælgermøde i Apostelkirkens menighedssal, Saxogade 13, på Vesterbro, onsdag den 13. november 2013.

I mødet deltog kandidater fra fire partier, som stiller op ved valget til Borgerrepræsentationen i København den 19. november: Flemming Steen Munck (Venstre), Henrik Appel (Socialdemokraterne), Rasmus Jarlov (Konservative) og Signe Færch (Enhedslisten).

Flemming Steen Munck sagde indledningsvis, at Kriminalforsorgens resocialiserende indsats ikke lykkes ret godt. Derfor var han glad for, at der er et initiativ som Exit.

Han var imod forslaget om en forsøgsordning med fri hash i Københavns Kommune som led i indsatsen for at stoppe bandekriminaliteten. Han foreslog i stedet for, at der blev sat ind, så man stopper ”fødekæden” til banderne. Han sagde, at det er en kommunal opgave at sørge for en forebyggende indsats i forhold til 12-14-årige, der færdes alene på gaden om natten, så de ikke ender i banderne.

Henrik Appel pegede på behovet for at sikre en god løsladelse, og han undrede sig over, at der – når nu man ved, hvornår indsatte bliver løsladt – stadig er mennesker, der bliver løsladt til herberger for hjemløse. Han sagde videre, at det er et problem at finde billige boliger. Han sagde videre, at man i det kommunale system skal være parate til at ansætte mennesker, der har været i fængsel, så de får en chance for at komme i arbejde, selv om de står med en plettet straffeattest.

Rasmus Jarlov sagde, at de Konservative ønsker at støtte mennesker med sociale problemer, og han var glad for de forskellige private initiativer med frivilligt socialt arbejde, da disse organisationer herved løfter en opgave og gør et arbejde, som kommunen vil have svært ved at lave.

Signe Færch var glad for, at der i Københavns Kommune er sat penge af til arbejdet med at sikre en ”god løsladelse”. Hun mente dog også, at der burde gøres mere inden løsladelsen, så der i god tid bliver lagt planer for det videre forløb. Hun ønskede videre, at man ser på, hvordan man bruger straffeattester i Danmark – hvad der skal stå på dem og hvor længe? Endelig pegede hun på problemet med, at mange indsatte står med en kæmpegæld, når de løslades, fordi de – modsat praksis i mange andre lande – selv skal betale sagsomkostningerne. Her foreslog hun, at kommunen gik ind med gældsrådgivning, så løsladelsen bliver gjort til en ny start.

 

Stemmer på Kanten

Ved mødet fortalte lederen af Stemmer på Kanten, Lisbeth Zornig Andersen, lidt om projektet med at få flere ”socialt udsatte borgere” til at stemme ved kommunalvalget. Hun sagde blandt andet, at det er vigtigt, at politikerne bruger vælgermøder, som det i Exit, til også at spørge borgerne om, hvad de mener, så de herigennem kan få input til partiarbejdet.

Desuden fortalte Hans Andersen, der var ordstyrer ved debatten, om Café Exits arbejde.