Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Tvungen opsparing på vej for indsatte

Indsatte i landets fængsler skal fremover spare op, så de har penge til at betale for deres udgifter, når de er på udgang, og for at udvisningsdømte selv kan betale for transporten til hjemlandet. Det er et af elementerne i et nyt lovforslag, som justitsministeren har sendt i høring.

I lovforslaget foreslås indført en tvungen opsparing for alle indsatte, hvor 15 pct. af de indsattes beskæftigelsesvederlag tilbageholdes.

Justitsministeriet oplyser, at flere af initiativerne i lovforslaget er en del af den flerårsaftale om Kriminalforsorgen, som regeringen indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 28. november 2017.

Lovforslaget indeholder bl.a. også en skærpet indsats mod besøg i fængslerne for bandemedlemmer. Bandemedlemmer er i dag afskåret fra at modtage besøg fra medlemmer af den gruppering, som de selv er en del af, hvis denne gruppe aktivt er involveret i en verserende voldelig konflikt. Med lovforslaget udvides muligheden, så bandemedlemmerne fremover heller ikke kan få besøg fra personer, som politiet skønner har en tilknytning til en anden bandegruppering.