Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Statsrevisorerne: Kriminalforsorgens indsats over for dømte er utilfredsstillende

”Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Justitsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende fuldbyrdelse af straffe til dømte i og uden for fængslerne.” Det skriver Statsrevisorerne i en beretning, hvor de kritiserer Kriminalforsorgens indsats over for dømte. De skriver videre:

”Det påvirker retsfølelsen i samfundet negativt, at en betydelig del af straffene ikke er fuldbyrdet rettidigt og med den kontrol og konsekvens, som er forudsat i domme, lovgivning og tilsynsregler.

Statsrevisorerne finder, at Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte har været utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne finder endvidere, at Kriminalforsorgens beskæftigelsesindsats og kriminalpræventive indsats over for ubetinget dømte, der afsoner i fængsler og arresthuse, har været ikke helt tilfredsstillende.”

Læs mere om Statsrevisorernes kritik

Hent Statsrevisorernes beretning