Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Projekt om kirkelig resocialisering i andre lande

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter undersøger sammen med Café Exit - og med støtte fra TrygFonden - kirkelige resocialiseringsprogrammer i andre lande.

I begyndelsen af december 2015 var vidensmedarbejder Jørgen Skov Sørensen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) på studiebesøg i England sammen med to repræsentanter fra Café Exit for at høre mere om kirkeligt resocialiseringsarbejde i England og Wales. Fra Café Exit deltog bestyrelsesformand, sognepræst Niels Nymann Eriksen, og informationsmedarbejder Hans Andersen i studiebesøget.

Café Exit er en kirkelig social forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte, som ønsker at leve et liv uden kriminalitet. Og studiebesøget fandt sted som led i et fælles projekt mellem FUV og Café Exit, hvor man med økonomisk støtte fra TrygFonden har fået midler til at undersøge, hvilke modeller der findes for kirkelig resocialisering af indsatte i England, Sverige og Holland.

Jørgen Skov Sørensen og repræsentanterne fra Café Exit deltog under besøget i England i en national konference med paraplyorganisationen CLINKS, der er en interesseorganisation for kirkelige og ikke-kirkelige aktører, der arbejder med resocialisering. Herudover holdt de møder med repræsentanter fra flere kirkelige organisationer og projekter for at samle informationer om deres arbejde, om deres udfordringer og effekten af de forskellige initiativer.

Iagttagelserne fra England vil indgå i en rapport, der offentliggøres i foråret 2016. I rapporten beskrives de resocialiseringsprogrammer, der undersøges i de tre lande. Desuden vil den komme til at indeholde anbefalinger af, hvordan vi i en dansk sammenhæng kan lade os inspirere af erfaringerne fra de tre lande.

   

Samarbejde mellem FUV og frivillig organisation

Birgitte Graakjær Hjort, der er center- og afdelingsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters afdeling i Aarhus, siger, at det var naturligt for FUV at gå ind i samarbejdet med Café Exit, da foreningen henvendte sig. Det er første gang, FUV deltager i et sådant samarbejde med en frivillig social organisation.

Birgitte Graakjær Hjort siger: ”Sådan et samarbejde er en af de måder, vi kan arbejde med viden på. Vi er blevet inviteret ind dette projekt, fordi der var et ønske om at få viden inden for området, så man har vidensdelen med som grundlag for et efterfølgende udviklingsarbejde.

Vi er gået ind i projektet, fordi vi tror, at det fremmer kvaliteten af et arbejde, hvis man baserer det på en viden om, hvordan tingene kan gøres – og ikke blot baserer det på anekdotiske fortællinger, mavefornemmelser eller mere eller mindre vilkårlige individuelle vurderinger.

I dette tilfælde har vi valgt at søge denne viden i udlandet. Vi går ikke ind og vurderer effekten af, hvad man gør andre steder, men vi undersøger nysgerrigt, hvordan man arbejder med en sammenlignelig målgruppe – og så forsøger vi at se på, hvad der kan passe til danske forhold.”

Organisationschef Ole Bjørn Andersen, Café Exit, siger, at foreningen har søgt støtte til projektet af flere grunde. Café Exit er et kirkeligt socialt arbejde, og derfor er det naturligt for os at undersøge mulighederne for også at kunne udvikle vores arbejde via kirker og kirkelige foreninger. Vi har hørt meget godt om kirkeligt resocialiserende arbejde for tidligere indsatte i andre lande, og det vil være et fantastisk aktiv i det danske kirkelige resocialiserende arbejde, hvis noget af det vi ser i de andre lande kan overføres til danske forhold. Vi håber, at rapporten kan være et element til en dialog om en strategisk plan for at hjælpe en gruppe udsatte mennesker i vores samfund.