Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Opholdsforbud, tvangsfjernelser og udvisninger – men hvad med retssikkerheden?

Politikernes følelser for retssikkerhed er ikke, hvad de har været, lyder det. Ordet har fået en anden betydning, siger formanden for Den Danske Dommerforening. Det skriver Jyllands-Posten i en artikel, der belyser retssikkerheden i forbindelse med nogle af de love, der er vedtaget i de seneste år.

Begår du bandekriminalitet, skal du kunne forbydes at opholde dig i kommunen, hvor kriminaliteten er begået, i op til 10 år. Begår du bandekriminalitet, skal du kunne risikere, at dine børn bliver tvangsfjernet, og i retssagen mod dig skal det være lettere at vidne anonymt imod dig.

Sådan lyder nogle af de forslag, som i løbet af det seneste år er fremsat af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Eksempler som disse er beviser på, at retssikkerheden i stigende grad sættes over styr i forsøget på at løse presserende og alvorlige trusler. Det mener tænketanken Justitia, flere fremtrædende forsvarsadvokater og en juraprofessor. Politikerne rokker ved grundpiller i det åbne, frie demokrati, siger de.

Tænketanken Justitia har i analysen Retssikkerhed i Danmark 2017 identificeret en lang række lovforslag, vedtagede love og forvaltningspraksis, som ifølge tænketanken er retssikkerhedsmæssigt angribelige. Der er tale om alt fra beskyttelse af persondata til respekten for bandemedlemmers familie og hjemløses mulighed for at sove på gaden, skriver Jyllands-Posten.

Justitias direktør Jacob Mchangama, udtaler i en artikel på tænketankens hjemmeside bl.a.:

”I 2017 er det særligt bevægelsesfriheden og borgernes ret til privatliv, som har stået for skud, hvor det politiske fokus på bekæmpelse af bandekriminalitet, romalejre mm har resulteret i vidtgående indgreb i borgernes ret til at bevæge sig frit. Retssikkerhedsmæssigt er det yderligere problematisk, at den vedtagne lovgivning om bl.a. øgede beføjelser om tildeling af zoneforbud både i henhold til bandemedlemmer og i relation til utrygskabende lejre er så uklar, at den meget vel kan vise sig at ramme både uproportionelt hårdt og bredere end hensigten. På samme vis har året også budt på udvidede beføjelser til efterretningstjenesterne til overvågning og et forslag til en ny databeskyttelseslov, som giver myndigheder udvidede overvågningsmuligheder”, siger Jacob Mchangama og henviser til, at:

Folketinget i indeværende år bl.a. har vedtaget forbud mod at etablere og opholde sig i utryghedsskabende lejre, skærpet straffen for utryghedsskabende tiggeri og vedtaget regler, der giver politiet mulighed for at tildele zoneforbud til personer, der ”bidrager til at skabe særlig utryghed” og personer, der har brudt reglerne om utryghedsskabende lejre. I tråd med disse initiativer har Folketinget givet domstolene mulighed for at give bandemedlemmer opholdsforbud i forbindelse med deres straffedomme. På samme vis har et forstærket politisk fokus på at begrænse især skattesvindel, kriminalitet og socialt bedrageri ført til vedtagelsen af lovforslag, som giver efterretningstjenesterne nemmere adgang til oplysninger om flypassagerer fra SKAT. Desuden giver forslaget til den nye databeskyttelseslov myndighederne vidtgående muligheder for – uden borgernes viden eller samtykke – at viderebehandle personoplysninger, selvom det er uforeneligt med det oprindelige formål med oplysningernes indsamling.