Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i Kriminalforsorgen

Under et tilsynsbesøg i Kolding Arrest sagde en ung indsat til Ombudsmandens medarbejdere, at han troede, at han var ”ved at blive vanvittig”. Den unge var henvist til at være alene på sin celle i ca. 45 dage – bortset fra 4 dage, hvor han havde fællesskab med en anden indsat. Den unge i Kolding Arrest var angiveligt under 18 år. Derfor havde byretten besluttet, at han ikke skulle være i et fængsel, men på en sikret døgninstitution, når der blev en ledig plads. Det havde dog ikke været muligt at finde en plads, fordi han som asylansøger endnu ikke var aldersbestemt. Kort tid efter tilsynsbesøget fik den unge mand en plads på en sikret døgninstitution, skriver Folketingets Ombudsmand i en artikel på Ombudsmandens hjemmeside.

Tilsynsbesøget i Kolding Arrest og et tilsynsbesøg i Ungeafdelingen i Vestre Fængsel har nu fået Ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af forholdene for 15-17-årige indsatte i Kriminalforsorgen.

Ombudsmanden har rejst en række spørgsmål over for Direktoratet for Kriminalforsorgen om behandlingen af indsatte mellem 15 og 17 år. Han har f.eks. spurgt, hvordan det sikres, at personalet i Kriminalforsorgen kender til de særlige regler, der gælder for 15-17-årige indsatte. Der er bl.a. regler, der foreskriver, at det skal overvejes at flytte en ung til en anden institution, hvor der er mulighed for fællesskab, hvis den unge ikke kan tillades fællesskab i den institution, hvor den unge er indsat. Ombudsmanden har også stillet direktoratet nogle spørgsmål om undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder.

Den unge mand i Kolding Arrest var blevet afvist af to døgninstitutioner. Ombudsmanden har derfor også rejst en sag om sikrede døgninstitutioners afvisning af unge på grund af manglende aldersbestemmelse. Dette spørgsmål er sendt til Region Midtjylland, som er blevet bedt om at sende sit svar til Ombudsmanden via Børne- og Socialministeriet.