Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Ny undersøgelse: Trygheden stiger i Danmark

(Foto: Bent Dahl Jensen)

Ny undersøgelse: Trygheden stiger i Danmark

Flere borgere føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag, skriver Justitsministeriet ved offentliggørelsen af en tryghedsundersøgelse for 2021. Den blev offentliggjort den 12. august 2022, og den viser, at 88 % af borgere i hele Danmark svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag. Det er en stigning i forhold til de forrige målinger i 2017-2019, hvor andelen lå på omkring 86 %, mens andelen i 2015-2016 lå på 89 %.

I 2021 svarede godt 7 %, at de føler sig utrygge i deres nabolag, mens den andel i treårsperioden 2017-2019 lå på 9 %. Der foreligger ikke tal for 2020. I alle årene svarer 4-5 % ”ved ikke”.

Flere ældre end unge føler sig trygge

Undersøgelsen viser, at andelen af borgere, der er trygge i deres nabolag, stiger med alderen. Således føler 91 % af borgere, der er 65 år eller ældre, sig trygge i deres nabolag, mens det tilsvarende tal for de 15-29-årige er 85 %.

Geografisk føler flere borgere sig trygge i deres nabolag på Bornholm (93 %) og i Midt- og Vestjylland (91 %) end på Københavns Vestegn (81 %) og i København (86 %). De geografiske områder er opdelt efter landets 12 politikredse, og i de øvrige politikredse føler 88-90 % af borgerne sig trygge i deres nabolag.

Færre føler sig trygge i særligt udsatte boligområder

Justitsministeriets Forskningskontor, der har udarbejdet undersøgelsen, har også undersøgt trygheden i særligt udsatte boligområder. Her viser undersøgelsen, at kun 70 % føler sig trygge i deres nabolag. Det er det samme niveau som i 2019, men en signifikant mindre andel end blandt borgere i resten af Danmark i 2021.

I 2021 svarer 19 % af borgere i særligt udsatte boligområder, at de føler sig utrygge i deres nabolag, mens andelen i 2019-undersøgelsen lå på 18 %.

Både for landet som helhed og i de særligt udsatte boligområder opleves utrygheden størst på stier (21-26 %) samt på stationer og ved stoppesteder (20-21 %).

Tryghedsundersøgelse i København: 9 % er utrygge i deres nabolag

Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse for 2022 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Det er på niveau med tallene i 2019-2021 – og det er lavere end ved den første tryghedsundersøgelse i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag.

Undersøgelsen viser også, hvordan trygheden varierer fra bydel til bydel – og hvordan den har udviklet sig siden 2009.

Hent Tryghedsundersøgelsen for 2021

Hent Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse 2022