Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ny analyse: Lav sandsynlig straf for mange alvorlige forbrydelser

”Det er langt fra alle forbrydelser, der opklares og fører til domfældelse. Det betyder, at den sandsynlige straf, dvs. den gennemsnitlige straf, når der er taget højde for opdagelsessandsynligheden, for at begå en given forbrydelse kan være langt lavere en den gennemsnitlige straf,” skriver tænketanken Kraka om en ny analyse, hvor man har undersøgt den sandsynlige straf for en række mere alvorlige forbrydelser, der sædvanligvis straffes med fængsel.

Fra analysen hovedkonklusioner kan nævnes:

  • For mange forbrydelser er der meget stor forskel på den gennemsnitlige straf og den sandsynlige straf, der også tager højde for opdagelsessandsynlighed. En meget lav sandsynlig straf kan krænke retsfølelsen, men kan ved meget høje håndhævelsesomkostninger være uundgåelig af hensyn til proportionalitetsprincippet.
  • De analyserede seksualforbrydelser straffes eksempelvis typisk med mellem et og to års fængsel. Men den sandsynlige straf er typisk langt lavere.
  • For indbrud og biltyverier er den sandsynlige straf så lav, at man reelt kan tale om straffefrihed.
  • Den sandsynlige og den gennemsnitlige straf ved andre straffelovsforbrydelser, heriblandt salg og smugling af narkotika, er meget tæt på hinanden, fordi sandsynligheden for at blive straffet generelt er høj.
  • • Analysen påpeger et ubehageligt trilemma: Myndighederne må for mange forbrydelser enten vælge hårdere straffe, hvilket kan stride mod proportionalitetsprincippet. Eller de må forøge opklarelses-sandsynligheden, hvilket er dyrt. Eller de må leve med at den sandsynlige straf er meget lille og i nogle tilfælde reel straffrihed.
  • Link til artikel på Krakas hjemmeside
  • Download analysen fra Kraka