Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Mentorordning i Kriminalforsorgen skal styrkes

I 2016 til 2017 er der foretaget en grundig evalueringen af Kriminalforsorgens mentorordning. Et af resultaterne fra evalueringen er, at den i nogen grad fungerer løsrevet fra Kriminalforsorgens øvrige resocialiserende arbejde. Det betyder blandt andet, at visitationen til ordningen er meget tilfældig, fordi nogle rådgivere ofte anvender mentorer, mens andre næsten aldrig gør det. Det er altså ikke klientens behov, der nødvendigvis er afgørende for, om han får tilbudt en mentor. Og det skal der laves om på, skriver Kriminalforsorgen.

For at begrænse den vilkårlighed, der omgiver visitation til mentorordningen, vil Kriminalforsorgen fremover introducere en systematisk brug af det eksisterende behov- og risikoværktøj (LS/RNR) i forhold til visitation og målfastsættelse. Herudover iværksættes følgende tiltag:

• Nye procedurer for samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og mentorer

• Kompetenceudvikling af mentorer i form af obligatorisk introkursus samt mulighed for temadage, lokale møder og supervision

• Digitalt mentorkartotek med kompetenceprofiler på mentorer

• Udarbejdelse af en håndbog til mentorer

• Udarbejdelse af ny vejledning og cirkulære om Kriminalforsorgens mentorordning

De nye tiltag forventes implementeret i løbet af 2019.

Læs hele artiklen på Kriminalforsorgens hjemmeside