Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Mange deltager i Café Exits fængselsaktiviteter

Formanden for Café Exits bestyrelse, sognepræst Niels Nymann Eriksen (stående), aflægger beretning. Til venstre for ham ses dirigenten, Jens Andersen, der er formand for menighedsrådet for Vesterbro Sogn. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Mange deltager i Café Exits fængselsaktiviteter

Et af fokuspunkterne i beretningen på Café Exits generalforsamling var foreningens mange aktiviteter inden for murene.

Der kommer flere deltagere til Café Exits aktiviteter i de fængsler, vi har kontakt til i Jylland og på Fyn og Sjælland. Det viser tallene for 2014. Der var 561 deltagere til de faste træffetider i fængslerne, hvilket er mere end en fordobling i forhold til de 218, vi havde i 2013. Herudover var der 435 deltagere til workshops med musikere og andre musik- og kunstaktiviteter i fængslerne, mod 226 i året før. Endelig var der godt 140 deltagere til kvindeklubbens aktiviteter i Vestre Fængsel, mod 110 i 2013. Den positive udvikling fremgik af beretningen for 2014, som formanden, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, aflagde ved Café Exits generalforsamling, der blev holdt den 18. maj 2015 i Apostelkirkens menighedssal.

 

Stor medlemstilgang

Formanden kunne også glæde sig over, at medlemstallet hastigt nærmer 300. Mandag aften, hvor generalforsamlingen fandt sted, havde 294 personer meldt sig ind i foreningen. Målet er at nå mindst 300 medlemmer, som er et af de krav, der skal opfyldes, for at foreningen kan søge om godkendelse efter ligningslovens § 8a.

Café Exit satte ved to arrangementer i 2014 særligt fokus på kunst og kreativitet i fængslerne. Dels ved en temadag, hvor emnet blev drøftet ved en paneldebat; dels ved en udstilling på Københavns Rådhus, hvor der blev udstillet malerier og andre kunstværker, der er lavet af indsatte.

Herudover fortalte Inger Dahl, der er frivillig i Café Exit, om kvindearbejdet, som omfatter en kvindeklub for indsatte i Vestre Fængsel, aktiviteter i Horserød Statsfængsel samt en kvindeklub i det fri, hvor der ofte deltager kvinder på kulturudgang fra Horserød.

Der blev også – som eksempel på Café Exits fortalervirksomhed og eksterne kommunikation – vist et klip fra Go’ Morgen Danmark på TV2, hvor informationsmedarbejder Hans Andersen og Thomas Henriksen, der har benyttet Café Exits gældsrådgivning, for nylig deltog i et indslag om indsattes gældsproblemer.

 

Egenkapitalen konsolideret

Regnskabsmæssigt sluttede 2014 med et overskud på knap 0,2 mio. kroner, som er blevet tillagt egenkapitalen. Det har været et mål at konsolidere egenkapitalen til et niveau på omkring 0,8-1 mio. kroner. Det er lykkedes med det positive resultat i 2014, idet egenkapitalen nu er på knap 0,8 mio. kroner.

 

Nyt bestyrelsesmedlem

Henrik Nepper-Christensen, tidligere departementschef i Kirkeministeriet, blev nyvalgt til bestyrelsen, og Niels Nymann Eriksen, William Rentzmann og Peter Walin blev genvalgt.

Ud over de fire består bestyrelsen af Erik Adrian, Hans Andersen og Elmo Due.

Som suppleanter valgtes Ruth Gøjsen Andersen og Christel Kirk Brubacher.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Nymann Eriksen som formand og Erik Adrian som næstformand.