Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Konference i september om brugen af isolation som straf i danske fængsler

Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur sætter brugen af strafcelle i danske fængsler på dagsordenen ved en konference, der holdes på Christiansborg den 1. september kl. 9-13.

”Isolation som straf i danske fængsler er steget markant over de sidste to årtier og har derfor også været genstand for kritik – både fra aktører i Danmark og internationalt. Strafcelle er skadeligt for den enkelte, langvarig isolation er i strid med grundlæggende rettigheder og isolation kan også skade det vigtige relationsarbejde, som danske betjente ellers er gode til. Alligevel har vi set en voldsom stigning i antal af sager om strafcelle, og vi hører ofte argumentet om, at strafcelle er nødvendigt for både tryghed og sikkerhed. Men kunne vi gøre det anderledes?,” spørges der i oplægget til konferencen.

Programmet byder på indlæg af fagfolk fra ind- og udland, Kriminalforsorgens direktør, Fængselsforbundets formand, retspolitiske ordførere fra flere af Folketingets partier, en tidligere indsat samt flere andre.

Der er gratis at deltage i konference, men man skal tilmelde sig på forhånd. Det er også muligt at deltage via livestreaming.

Læs hele om konferencen og tilmelding på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside

Se programmet for konferencen om brug af strafcelle i danske fængsler

Kronik: Mere end 4.000 gange om året straffes indsatte med isolation

Mere end 4.000 gange om året bliver indsatte i danske fængsler sendt i isolation som straf, fordi de har brudt fængslets regler. Danmark bør lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor indsatte straffes helt uden sundhedsskadelig isolation, skriver Louise Holck (direktør for Institut for Menneskerettigheder) og Rasmus Grue Christensen (direktør i DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur) i en kronik på Politiken.dk.

De skriver blandt andet: ”Kigger man over Sundet og mod nord til Sverige og Norge, ser situationen helt anderledes ud. Her bruges strafcelle slet ikke som disciplinærstraf. Her er fokus i højere grad på at sikre de indsattes resocialisering i samfundet – og dermed undgå en så skadelig straf som isolation.

I norske fængsler kan indsatte som straf få en skriftlig advarsel, blive frataget retten til udgang i en periode på op til 4 måneder eller miste retten til dagpenge eller andre privilegier i en periode. De kan også blive udelukket fra fællesskab med andre indsatte i op til 20 dage. Derudover skiller fængselsbetjentene de såkaldt ’negativt styrende’ indsatte fra resten. Og indsatte, der bryder reglerne på grund af et misbrug, pålægges misbrugssamtaler.”

Læs hele kronikken på Politiken.dk (betalingsartikel)