Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Københavns Kommune offentliggør ny tryghedsundersøgelse

Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse for 2022 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Det er på niveau med perioden 2019-2021. I 2022 er utrygheden lavere end ved den første tryghedsundersøgelse i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag.

I 2022 oplever 17 % af københavnere utryghed i aften og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2021, hvor 16 % var utrygge i aften og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften og nattetimerne.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er blandt andet:

• Byliv bidrager til at skabe tryghed: Byliv sikrer tilstedeværelsen af øjne på gaden, hvilket skaber tryghed, fordi det virker præventivt ift. at mindske risikoen for ubehagelige hændelser og sikrer, at der er mennesker, der kan tilkalde hjælp.

• Mangfoldighed bidrager til tolerance: Diversitet i beboersammensætningen øger forståelsen for forskelligheder. Dog medvirker tilstedeværelsen af mange socialt udsatte – særligt i områder med begrænset byliv – til at skabe utryghed. I områder med en stærk lokalsamfundsfølelse accepteres de som ”områdets gengangere”.

• Omsorg for nabolaget bidrager til at skabe tryghed: Omsorg for nabolagets byrum og inventar fra både kommunalt hold og i særlig grad lokale beboere understøtter ejerskabet for nabolaget og begrænser forsømmelse og hærværk.

Læs mere om undersøgelsen på Københavns Kommunes hjemmeside

Læs Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse 2022

Links til andre artikler om emnet:

I Valby udsættes borgerne for mindre kriminalitet end i resten af København, Berlingske.dk, 19-07-2022 (betalingsartikel)

Næsten syv ud af ti beboere på Ydre Nørrebro frygter at få stjålet en cykel – men ifølge lokalformand er det faktisk en god ting, Berlingske.dk, 21-07-2022 (betalingsartikel)

Næsten fire ud af ti borgere på Indre Nørrebro frygter bandekriminalitet – og ifølge lokaludvalgsformand er banderne »lige så bevæbnede, som de altid har været«, Berlingske.dk, 22-07-2022 (betalingsartikel)