Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Justitsministeren til åbningsreception i Café Exit

(Foto: Bent Dahl Jensen)

Justitsministeren til åbningsreception i Café Exit

Der var et stort fremmøde til Café Exits reception, der blev holdt fredag den 4. februar 2011 i anledning af åbningen af de nyombyggede cafélokaler i Saxogade 5.

Blandt de mange gæster var justitsminister Lars Barfoed (KF) og direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen, William Rentzmann, som fik en rundvisning i cafélokalerne i Saxogade 5. (På billedet ses de i samtale med Exits leder, Ann Skov Sørensen.) Ligeledes kiggede Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og kulturborgmester Pia Allerslev (V) forbi og fik lejlighed til at tale med medarbejdere i Exit og medlemmer af Fangekoret.

I caféen sørgede Tyge (mundharmonika) og Arne (klaver) med deres musik for en hyggelig café-atmosfære.

Efter rundvisningen i caféen fortsatte receptionen i Apostelkirkens menighedssal, hvor Fangekoret sang. Indimellem var der taler, og der blev budt på forfriskninger til ganen.

 

Arbejdsfællesskab mellem ex-indsatte og ikke-straffede
Formanden for Exits bestyrelse, sognepræst ved Apostelkirken Niels Nymann Eriksen, bød de mange gæster velkommen til åbningsreceptionen. Han pointerede, at Café Exit er en af de få caféer – måske den eneste – i Danmark, hvor det at have en plettet straffeattest kvalificerer en person til at søge arbejde. Idéen er nemlig, at der i caféen skal være et arbejdsfællesskab mellem ex-indsatte og ikke-straffede personer.

Niels Nymann Eriksen sagde, at Café Exit er det seneste skud på den Exit-stamme, der begyndte at slå rod på Vesterbro for snart fire år siden. Det begyndte med, at lederen af Fangekoret, Louise Adrian, havde brug for et sted, hvor de medlemmer af Fangekoret, der ikke længere sad i Vridsløselille, kunne mødes for at øve uden for murene. Samtidig havde fængselspræsterne Erik Adrian og Peter Walin et ønske om at finde et sted og et fællesskab, hvor indsatte kunne mødes efter løsladelsen for at få mulighed for at opbygge nye netværk. Det blev til opstarten af organisationen Exit, hvor man tilbyder en helhedsorienteret indsats, som omfatter en række sociale tilbud, job- og uddannelsesvejledning, retshjælp m.v.

– En af de udfordringer, vi står overfor lige nu, er at være med til at gøre organisationen landsdækkende, så indsatte i andre dele af landet også kan få glæde Exits tilbud, sagde Niels Nymann Eriksen videre. Tanken er, at der skal opbygges satellitter i samarbejde med lokale kirker.

Niels Nymann Eriksen takkede Vesterbro Provsti, som havde bevilget penge, så det blev muligt at købe nabolejligheden til de oprindelige lokaler i Saxogade 5. Exit lejer de to lejligheder, hvor der nu er indrettet café og kontorlokaler, af Apostelkirkens menighedsråd og Apostelkirkens menighedssamfund.

Dernæst takkede Niels Nymann Eriksen Velux Fonden, der har gjort det muligt at foretage ombygningen af lokalerne i Saxogade 5, og Trygfonden, som har bevilget penge til driften af Exit de næste tre år. Endelig takkede han Exits medarbejdere for en imponerende og dedikeret indsats.

– Det, der imponerer mest i det daglige arbejde, er jeres evne til at skabe en atmosfære af glæde og munterhed, som næsten uundgåeligt slår én i møde, når man åbner døren ind til Saxogade 5, sagde Niels Nymann Eriksen henvendt til medarbejderne.

 

Indsatte har hjulpet med indretningen
Caféleder Henning Nordager Thonbo takkede også Velux Fonden for støtten til ombygningen. Han takkede videre bygningskonstruktør Lars Jevanord fra Witraz Arkitekter og byggeleder Jon Nyroos Lambrecht fra Humleby Entreprise for en fantastisk flot indsats i forbindelse med projektet. Ligeledes var der en tak til alle håndværkere, leverandører og til alle frivillige medhjælpere.

Henning Nordager Thonbo takkede også de indsatte og fængselsmedarbejdere, der har hjulpet med indretningen af caféen. Orla har sammen med indsatte i Jyderup Statsfængsel lavet bænkene til caféen. Alle borde og stole er blevet malet af indsatte i Søby Søgaard på Fyn, og hynder og puder er blevet syet i Vestre Fængsel.

– Under hele projektet har jeg kaldt caféen “min café”. Det er slut nu. Jeg vil gerne overdrage caféen til alle brugerne, til indsatte og ex-indsatte og sige: Den er lækker. Pas godt på og brug den. Held og lykke, sagde Henning Nordager Thonbo.

 

“Et skridt nærmere et normalt liv”
William Rentzmann, direktør for Direktoratet for Kriminalforsorgen, ønskede Exit tillykke med den ekstra mulighed, caféen giver for at huse de mange forskellige aktiviteter med retshjælp, kvindeklub, sang og musik, og hvad der ellers sker i Exit.

– Exit har helt fra starten i 2007 været et rigtig godt initiativ, og jeg synes, det er imponerende at se, hvordan initiativet har udviklet sig ved stor hjælp og velvilje fra mange sider. Målet med Exits virke er for så vidt det samme som Kriminalforsorgens – nemlig at give kriminelle mulighed for at leve et liv uden kriminalitet.

– I går åbnede jeg en stor konference om projekt “god løsladelse”, som har meget stor politisk bevågenhed. Det går ud på at forbedre samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne – og samarbejdet mellem de mange forskellige grene af Kriminalforsorgen – så man ved hjælp af en “køreplan” og konkrete samarbejdsaftaler med kommunerne bliver meget bedre til at løse det arbejde, som vi gør. Det går simpelt hen ud på, at man hele tiden ved, hvem der gør hvad hvornår – og at ingen bliver sluppet, før en anden har taget over. Vi kan i vores system gøre rigtig meget, og vi kan også gøre meget bedre, end vi gør nu. Men vi kan ikke gøre alt, blandt andet fordi myndighedsrollen giver nogle begrænsninger. Så der er et rigtig stort behov for en frivilligt indsats af den karakter, som I yder så fremragende her i Exit.

– Det at have et sted, hvor dem, ser selv ved, hvor skoen trykker, kan hjælpe dem, der mangler et ståsted og et positivt fællesskab. Bare det motto, I har: Fra indsat til værdsat, siger jo alt om de værdier, der ligger bag det her arbejde. Og bare det at have et sted at gå hen og være velkommen, og hvor det hele foregår på ens egne præmisser, det er guld værd.

– Jeg læste i Urban et interview med en af dem, der kommer i Exit, som sagde, at “med caféen og de mennesker, jeg møder her, kommer jeg et skridt nærmere et normalt liv” – og det er jo præcis det, som det går ud på, sagde William Rentzmann.

 

Opbakning til at gøre Exits arbejde landsdækkende
Justitsminister Lars Barfoed sagde, at han er meget optaget af hele spørgsmålet om, hvordan vi kan forebygge kriminalitet.

– Det bedste ville jo være, hvis der slet ikke var kriminalitet, men det når vi nok ikke lige foreløbig. Men hvis vi kunne undgå, at mange unge kommer ud i kriminalitet, i bander osv., ved at gøre mere for, at indsatte får en god udslusning i samfundet, kommer i gang med en uddannelse, får arbejde og bliver integreret på en god måde i samfundet efter et kortere eller længere ophold, så ville vi også være nået rigtig langt.

– Der gøres allerede rigtig meget i Danmark, og nogle gange skal vi jo netop se på, hvad det er, vi er gode til, og styrke den indsats endnu mere. Her er Exit et godt eksempel på en udvikling af det arbejde, og jeg synes det lyder som en rigtig god idé at gøre det landsdækkende, og det vil jeg gerne bakke op om, sagde justitsministeren og ønskede Exit held og lykke med arbejdet.

 

Tak til frivillige
Exits leder, Ann Skov Sørensen, rettede allerede i sin velkomst til receptionen en stor tak til de frivillige, der havde stablet receptionen på benene og beværtede gæsterne.