Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Indkaldelse til generalforsamling i Café Exit den 16. april 2020

Der indkaldes i henhold til foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling i foreningen Café Exit torsdag den 16. april 2020 kl. 18.00-19.30.

Som følge af myndighedernes vejledning om at undgå møder og arrangementer med mere end 10 deltagere pga. corona-situationen holdes generalforsamlingen online.

Generalforsamlingen holdes på platformen Zoom. Hvis man ikke i forvejen har app’en på sin computer eller mobiltelefon, anbefaler vi, at man downloader den. Den kan hentes gratis fra denne hjemmeside.

Her er link til platformen, hvor generalforsamlingen begynder kl. 18:

https://us04web.zoom.us/j/883019829?pwd=azFNSitqaEtSZ002N3RFWW10dmZxUT09

Du kan hente beretning, årsregnskab og budget her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastlæggelse af medlemsbidrag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Ad. pkt. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg, da de har siddet i en hel valgperiode på 2 år.

 • 1 medlem skal virke som fængsels- eller arresthuspræst
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Erik Adrian,
 • 1 medlem skal være præst og have eller have haft tilknytning til Apostelkirken på Vesterbro eller en anden af foreningens samarbejdskirker.
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Niels Nymann Eriksen,
 • 1 medlem skal være enten en ex-indsat, f.eks. et nuværende eller tidligere medlem af Fangekoret, eller en person med en særlig tilknytning til og erfaring med arbejdet i Fangekoret
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Hans Andersen,
 • 1 medlem, hvor der ikke stilles særlige krav til de pågældende medlemmers erfaring og virke
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Elmo Due.

Herudover skal der vælges yderligere et medlem, da Ellen Bækgård, der blev valgt for to år i 2019, har ønsket at stoppe i bestyrelsen. Der skal derfor vælges yderligere 1 medlem, hvor der ikke stilles særlige krav til de pågældende medlemmers erfaring og virke.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af Birgitte Mazanti.

Ad. pkt. 6) Valg af suppleanter

Der skal vælges to suppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ruth Gøjsen Andersen og Povl Götke.

Ad. pkt. 8) Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Med venlig hilsen

Niels Nymann Eriksen, formand

Peter Dexters, organisationschef