Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Indkaldelse til generalforsamling i Café Exit den 16. april 2020

Der indkaldes i henhold til foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling i foreningen Café Exit torsdag den 16. april 2020 kl. 18.00-19.30. Generalforsamlingen holdes i Apostelkirkens menighedslokaler, Saxogade 13 (over gården), 1662 København V.

Inden generalforsamlingen er der mulighed for spisning kl. 17.30-18.00.

Hvis man ønsker at deltage i spisningen, bedes man give besked på mail til ped@cafeexit.dk senest den 13. april 2020.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastlæggelse af medlemsbidrag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen – det vil sige senest torsdag den 26. marts 2020.

Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse – det vil sige senest torsdag den 2. april 2020 skal kandidatforslag være bestyrelsen i hænde.

Forslag og besked om opstilling af kandidater til valg sendes pr. mail til: ped@cafeexit.dk  

Forslag kan også sendes pr. brev til: Café Exit, bestyrelsen, Saxogade 5, 1662 København V.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden, vil være tilgængelig på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til organisationschef Peter Dexters.

Ad. pkt. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg, da de har siddet i en hel valgperiode på 2 år.

 • 1 medlem skal virke som fængsels- eller arresthuspræst
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Erik Adrian,
 • 1 medlem skal være præst og have eller have haft tilknytning til Apostelkirken på Vesterbro eller en anden af foreningens samarbejdskirker.
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Niels Nymann Eriksen,
 • 1 medlem skal være enten en ex-indsat, f.eks. et nuværende eller tidligere medlem af Fangekoret, eller en person med en særlig tilknytning til og erfaring med arbejdet i Fangekoret
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Hans Andersen,
 • 1 medlem, hvor der ikke stilles særlige krav til de pågældende medlemmers erfaring og virke
  • bestyrelsen indstiller genvalg af Elmo Due.

Herudover skal der vælges yderligere et medlem, da Ellen Bækgård, der blev valgt for to år i 2019, har ønsket at stoppe i bestyrelsen. Der skal derfor vælges yderligere 1 medlem, hvor der ikke stilles særlige krav til de pågældende medlemmers erfaring og virke.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af Birgitte Mazanti.

Ad. pkt. 6) Valg af suppleanter

Der skal vælges to suppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ruth Gøjsen Andersen og Povl Götke.

Med venlig hilsen

Niels Nymann Eriksen, formand

Peter Dexters, organisationschef