Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Imens politikerne taler om hårdere straffe, sejrer samfundstjenesten

Det er et overset faktum, at alternative straffe som samfundstjeneste og fodlænke stille og roligt har vundet større udbredelse end fængselsstraf: I 2015 oversteg antallet, som afsoner med såkaldte ”alternativer”, for første gang antallet, som afsoner i fængsel, skriver Information.dk. Avisen skriver videre:

Samfundstjenesten fra 1992 har gået en enestående sejrsgang i dansk retspolitik: Da den blev indført, udgjorde alternativet 3,4 procent af sanktionerne. I 2016 udgjorde det 52,3 procent.

Lovændring på lovændring, udarbejdet i Justitsministeriet og vedtaget i Folketinget, har udvidet mulighederne for at straffe med samfundstjeneste og fodlænke, mens domstolene har taget de alternative straffe til sig. Hvor samfundstjeneste oprindeligt var tiltænkt simple berigelsesforbrydelser og trafiksyndere, er den udvidet til, afhængigt af en sags konkrete omstændigheder og grovhed, at omfatte bl.a. brandstiftelser og simpel vold, skriver Information.dk.

Tirsdag den 24. oktober blev grænserne testet igen, da Højesteret afsagde dom i tre straffesager om blandt andet grov vold, hvor samfundstjeneste er en mulighed i stedet for ubetinget fængsel. (Se mere nedenfor.)

Information.dk skriver videre, at dét ”set i lyset af skiftende ministre og folketingsflertals fasthed i retspolitikken” er lidt af et paradoks, at Højesteret nu skal tage stilling til samfundstjeneste ved bl.a. grov vold.

”Det er, fordi det er billigt. Og det er, fordi alternative straffe virker,” siger specialkonsulent Susanne Clausen fra Kriminalforsorgen. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om den simple, men ifølge hende effektive måde at sone en straf ved at tjene samfundet:

”Når man ser på recidiv-risiko (tilbagefald til kriminalitet, red.), går det dem, der har udført samfundstjeneste, markant bedre end dem, der har afsonet i fængsel,” siger Susanne Clausen til Information.dk.

 

Højesteret afgør 3 sager om grov vold – og muligheden for at idømme samfundstjeneste

Højesteret har tirsdag den 24. oktober afgjort tre sager, hvor der var begået grov vold. Højesteret tog stilling til, hvorvidt der i de tre konkrete sager kunne idømmes samfundstjeneste.

  • I den ene sag (sag 184/2017) udmålte Højesteret under hensyn til sagens omstændigheder og voldens karakter straffen til 60 dages fængsel. Højesteret fastslog samtidig, at der i den konkrete sag var tilstrækkeligt grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Læs resumé af sagen her.
  • I den anden sag (sag 183/2017) udmålte Højesteret også straffen til 60 dages fængsel. Højesteret fastslog også i denne sag, at der var tilstrækkeligt grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Læs resumé af sagen her.
  • I den tredje sag (sag 182/2017) udmålte Højesteret også straffen til 60 dages fængsel. I denne sag kom Højesteret efter en samlet vurdering af voldens karakter og omstændighederne i øvrigt frem til, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Læs resumé af sagen her.