Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Generalforsamling i Café Exit: Fokus på netværksrådslagning og resocialisering

Formanden for Café Exits bestyrelse, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, aflægger beretning ved generalforsamlingen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Generalforsamling i Café Exit: Fokus på netværksrådslagning og resocialisering

Café Exit afsluttede ved udgangen af 2017 med succes et pilotprojekt med netværksrådslagning, som er en metode, hvor den indsattes netværk involveres i arbejdet med at støtte den indsatte til at vende tilbage til samfundet efter afsoningen. Det var et af de punkter, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen trak frem i sin formandsberetning ved Café Exits generalforsamling, der blev holdt den 19. april 2018 i Apostelkirken i København.

Evalueringen af projektet med netværksrådslagning, Fra Fængsel til Frihed” viste, at fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning, har fået kontakt med familie og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer. Projektet blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Fængsel og med økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Netværksrådslagning er nu et permanent tilbud i Café Exit.

 

Nyt projekt med resocialisering

Formanden trak også en anden arbejdsmetode frem i sin beretning – nemlig opstarten af pilotprojektet ”Fra Fangenskab til Fællesskab”.

Projektet gennemføres i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og sogne i tre provstier på Sjælland og Falster (Holbæk, Køge og Nykøbing Falster Provstier). Projektet går ud på at inddrage frivillige i de pågældende sogne i at støtte løsladte, når de skal vende tilbage til samfundet efter afsoningen. Projektet gennemføres med inspiration fra det engelsk projekt Welcome Directory.

De frivillige i sognene har i de første måneder af 2018 gennemgået et forløb med undervisning i tre workshops, hvor de er blevet klædt på til at gå ind i projektet. Til maj går visitationsdelen for alvor i gang, hvor der kan henviste brugere til de lokale grupper af frivillige.

Projektet støttes økonomisk af FUV og TrygFonden.

 

Succes med juleprojekt på Fyn

Som en del af beretningen fortalte Louise Warning, der er socialkoordinator i Odense, om et juleprojekt, der blev holdt med indsatte i fynske fængsler omkring jul. Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Bikubenfonden og i samarbejde med fængslerne i Ringe og på Søbysøgård.

I de to fængsler blev der søndagene i advent og Helligtrekonger holdt traditionelle juleaktiviteter som klippe-klistre, Luciaoptog, bage julesmåkager, lave julefrokost, holde julegudstjeneste, musik, helligtrekonger-middag, bankospil og pakkeleg.

Der var involveret omkring 55 frivillige i projektet, og Louise Warning fortalte, at der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra både ansatte og indsatte.

 

Regnskabet godkendt

Café Exit havde i 2017 indtægter på knap 6,9 mio. kroner og udgifter på knap 6,8 mio. kroner, fremgik det af årsregnskabet, der blev fremlagt af organisationschef Ole Bjørn Andersen. Årets sluttede dermed med et overskud på 94.000 kroner, hvilket betyder, at egenkapitalen ved årsskiftet var på 1.056.756 kroner.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, fængselspræst Erik Adrian, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af socialrådgiver Ellen Bækgård, tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen og tidligere direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann.

Konsulent Ruth Gøjsen Andersen og fængselspræst Poul Götke blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

 

Genvalg af formand og næstformand

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde. Her blev Niels Nymann Eriksen genvalgt som formand, og Erik Adrian blev genvalgt som næstformand.