Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Flertal vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse i straffeloven

Regeringen er enige med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, skriver Justitsministeriet.

Stalkingofre lever under et stort pres med chikane og trusler. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalkingen. Der er altså tale om en alvorlig forbrydelse, der sætter spor i ofrene.

Stalking kan i nogle tilfælde straffes med de gældende regler. Nemlig i de tilfælde, hvor en person, der er meddelt et tilhold i forhold til en bestemt person, fortsætter med at kontakte den pågældende. I de tilfælde kan personen i henhold til tilholdsloven straffes med op til to års fængsel. Partierne bag aftalen ønsker, at der bliver en selvstændig stalkingbestemmelse i straffeloven, som gør det muligt at straffe stalking, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold – med bøde eller fængsel i op til tre år.

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet