Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Det Kriminalpræventive Råds kommentarer til udspil om ungdomskriminalitet

”Det Kriminalpræventive Råd (DKR) ser meget positivt på, at ideen om at sænke den kriminelle lavalder er opgivet og erstattet af et udspil, der har til formål at reducere kriminalitet ved at forebygge,” skriver Det Kriminalpræventive Råd i en foreløbig kommentar til regeringens udspil om ungdomskriminalitet, der blev præsenteret den 27. oktober. Der er dog ikke kun ros til udspillet. DKR skriver videre:

”Udspillet efterlader dog stadig mange ubesvarede spørgsmål og effektiviteten af udspillet vil i et vist omfang afhænge af, hvordan udspillet bliver udmøntet. DKR vil meget gerne bidrage også i den kommende fase. Rådet har bl.a. følgende kommentarer:

2Det virker bedst at sikre ansvarlige voksne omkring barnet i hele opvæksten ude og hjemme. Det er dér, det største mulighedsrum er. At undgå, tingene går galt frem for at sætte tungt ind, når der er kriminalitet. Et endnu tidligere fokus på at styrke børns opvækstvilkår betaler sig. Vi skal tidligt modvirke mistrivsel blandt børn – og passe på, vi ikke tror, vi kan ”forudse”, hvem der ender i langvarig, alvorlig kriminalitet, bl.a. bander. Det kræver fokus på at styrke forældrenes vilkår og evner til at støtte deres barn. Og et fokus på at bakke op om familien i den kontakt, det offentlige, familierne og børnene har. …
Terminologien i udspillet rummer en risiko for negativ stempling af børn som kriminelle.
Navnet ”Ungdomskriminalitetsnævn” er fx problematisk. Det leder tankerne væk fra det normale fællesskab, som gerne skal kunne rumme barnet, og som barnet gerne skulle genskabe eller styrke tilknytningen til via fx indholdet i sit forbedringsforløb. Og da målgruppen for nævnet er børn mellem 12 og 17 år og deres netværk, foreslår DKR, at nævnet i stedet kaldes Børnenævnet el. ign.

Processen i nævnet bør udvikles, så den virker mest muligt forebyggende, genoprettende og er forståelig for barnet. …”

Link til artikel på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside