Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Debatindlæg: Fire ud af fem forbrydere er mænd. Hvorfor begår mænd så meget kriminalitet

”Politikere, forskere og civilsamfundet kan blive langt klogere på, hvorfor mænd topper alle kriminalitets- og misbrugsstatistikker,” skriver Henrik Marstal, der er musiker og folketingskandidat for Alternativet, i et debatindlæg på Politiken.dk. Han skriver bl.a.:

”Selv om kriminalforsorgens statistikker viser et let fald i antallet af lovbrydere i perioden 2006-2015, er fordelingen mellem kvinder og mænd stabil: Fire ud af fem lovbrydere er mænd, hvilket har været tilfældet siden 1990’erne. Desuden er ni ud af ti nyindsatte i fængsler og arresthuse mænd. Og når forsorgen samtidig oplyser om, at hele 96 procent langtidsindsatte er mænd, bliver billedet endnu mere tydeligt.”

Henrik Marstal refererer videre til et debatindlæg af korshærspræst Morten Aagaard i Jyllands-Posten den 12. april:

”Han (Morten Aagaard, red.) delte en erfaring, som mange desværre nok kan genkende: »Det er mænd, der ødelægger langt mest i samfundet og koster samfundet langt flest penge. Det er mænd, der er alt for aggressive og vælger krig, terror og hævn frem for dialog. Det er langt overvejende mænd, der begår vold, hærværk, indbrud, tyverier, færdselsforseelser og ikke overholder de spilleregler, der er i samfundet. Det er mænd, der begår seksuelle og andre overgreb mod kvinder«.

Morten Aagaard efterlyste på den baggrund, at »udfordringen med mænds primitive adfærd« bliver taget langt mere alvorligt, og at drenge og mænd lærer at håndtere deres følelsesliv og maskulinitet bedre, så det ikke ender i aggression og selvskade.

Det er unægtelig et besnærende tankeeksperiment: Hvad nu, hvis drenge og mænd begik lige så få forbrydelser og lige så lidt selvskadende virksomhed som kvinder?” spørger Henrik Marstal – og fortsætter:

”Det ville være et i den grad efterstræbelsesværdigt tankeeksperiment at forfølge.

I givet fald ville det kræve en øget politisk vilje til at handle på problemet og inddrage eksperter og omsorgspersoner på området for at få hjælp til politiske løsningsforslag. Mere lovgivning ville næppe hjælpe, men derimod øget fokus på den enkeltes tarv og de handlemønstre, der resulterer i kriminalitet og selvskade. Der må ganske enkelt være ganske megen viden og indsigt, som vi lige nu mangler, men som tallene taler deres tydelig sprog om, at der er brug for at fremskaffe eller udvikle,” skriver Henrik Marstal – og opfordrer til at se kritisk på de ”mandetyper, som dominerer især populærkulturen” og ”agerer rollemodeller for alt for mange drenge og mænd i computerspil, actionfilm, tv-serier og romaner”.

”Vi skal kigge på kulturens dysfunktionelle manderoller, såvel som rets- og socialområdet, for at sætte fokus på, hvor mange menneskelige og økonomiske ressourcer mænds dysfunktionelle adfærd koster samfundet.”