Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Café Exits generalforsamling: Mange indsatte står med en stor gæld ved løsladelsen pga. sagsomkostninger

Formanden for Café Exits bestyrelse, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, aflægger beretning ved generalforsamlingen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Café Exits generalforsamling: Mange indsatte står med en stor gæld ved løsladelsen pga. sagsomkostninger

Mange indsatte står med en stor gæld, når de løslades. Det er ikke ualmindeligt, at de skal betale et 6-cifferet beløb tilbage som følge af sagsomkostningerne. Café Exit møder mange indsatte, der har en gæld på over 250.000 kroner til det offentlige, når de løslades. Det var en af de problematikker, der blev taget op ved Café Exits generalforsamling torsdag den 4. april 2019 i Apostelkirken i København.

Hans Andersen, der er informationsarbejder i Café Exit, fortalte, at han kort efter løsladelsen i 2004 modtog et girokort fra SKAT med et krav om at tilbagebetale godt 560.000 kroner i løbet af få uger. Da han et par år senere fik arbejde, indgik han en aftale om at betale af på gælden. Men selv om han i mere end 10 år har afdraget 3.000 kroner om måneden, så er gælden i dag større end ved løsladelsen. Det skyldes, at der hvert år tilskrives 8 % i renter. Det betyder, at der hvert år tilskrives over 40.000 kroner i renter.

Det er ikke et enestående eksempel. Flere står i en tilsvarende situation. Og det kan være svært at motivere løsladte med stor gæld til at søge arbejde, for det offentlige har mulighed for at tilbageholde en del af lønnen, sådan at de i sidste ende ikke vil have mere tilbage, end hvis de fik kontanthjælp. Derfor har Café Exit foreslået, at der indføres en ordning, så løsladte, der holder sig ude af kriminalitet i to år, får eftergivet deres sagsomkostninger.

William Rentzmann, der bestyrelsesmedlem i Café Exit og tidligere direktør for Kriminalforsorgen, gjorde opmærksom på, at der for nogle år siden blev lavet en betænkning, hvor der var enighed om, at der skulle gøres noget ved problematikken med sagsomkostninger. Men der kom et valg i vejen, og siden er der ikke sket noget. Han foreslog, at Café Exit på et tidspunkt igen sætter fokus på betænkningen og de forslag, den indeholder.


Over 200 nye sager om gældsrådgivning

Café Exits økonomi- og gældsrådgivning er et af de meget efterspurgte tilbud. Der blev i 2018 påbegyndt 206 nye sager – mod 163 nye sager i 2017. Blandt vores frivillige økonomi- og gældsrådgivere er der teams, som fast kommer i Horserød, Storstrøm, Søbysøgård og Københavns Fængsler.

I 2018 blev tilbuddet udvidet, så der nu er gældsrådgivning hver 14. dag i caféen i København.

Desværre fik vi i sommeren 2018 ikke en ny offentlig bevilling til økonomi- og gældsrådgivningen, og derfor har vi søgt midler i en række fonde til at kunne fortsætte aktiviteten.


Seminar om kirken og mennesker i fængsel

Formanden for Café Exit, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, omtalte i sin beretning også det seminar, der blev holdt mandag den 1. april 2019 om kirken og menneske i fængsel.

Ved seminaret var der besøg af Ruth Armstrong og Ruth Demant fra England. Ruth Armstrong, der er professor i kriminologi ved Cambridge University, sagde i sit oplæg, at det er vigtigt at arbejde sammen med den eller de personer, vi gerne vil hjælpe på deres vej – fremfor at arbejde for dem. Vi skal væk fra en dem-og-os-tænkning og frem til en vi-tænkning. Hun understregede videre, at det er vigtigt med inkluderende fællesskaber, og hun omtalte i den forbindelse et britisk projekt, hvor indsatte, universitetsstuderende og fængselspersonale mødes i et fælles læringsrum.

Formanden fandt, at der var god overensstemmelse mellem disse erfaringer og det, vi gerne vil i Café Exit. ”Det efterlod mig med en fornemmelse af, at vi har medvind fra forskningen, men modvind politisk.

Forskningen lægger megen vægt på den måde, Café Exit på. Men når politikere taler om længere straffe, så går det i en anden retning – i retning af afsondrethed og isolation,” sagde Niels Nymann Eriksen.


Regnskabet godkendt

Café Exit havde i 2018 indtægter på godt 6,4 mio. kroner, mod knap 6,9 mio. kroner i 2017, fremgik det af årsregnskabet, der blev fremlagt af organisationschef Ole Bjørn Andersen. Udgifterne lå i 2018 på godt 6,4 mio. kroner mod knap 6,8 mio. kroner i 2017. Regnskabet for 2018 sluttede dermed med et underskud på 12.000 kroner, hvilket betyder, at egenkapitalen ved årsskiftet var på 1.044.639 kroner.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.


Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen, tidligere direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann og socialrådgiver Ellen Bækgård blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, fængselspræst Erik Adrian, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due.

Konsulent Ruth Gøjsen Andersen og fængselspræst Poul Götke blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

Hent beretning for 2018-2019

Hent årsrapport med årsregnskab for 2018.

Hent referat af generalforsamlingen.

Læs mere om seminaret om kirken og mennesker i fængsel