Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Café Exit og andre NGO’er: Husk civilsamfundet i forhandlingerne om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen

Der er brug for større inddragelse af civilsamfundet i Kriminalforsorgens arbejde for at sikre bedre resocialisering af de indsatte, skriver lederne for Dansk Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Café Exit og pårørendeforeningen SAVN i et debatindlæg på Altinget.dk.

Lederne for de fire organisationer fremhæver, at civilsamfundet kan tilbyde en anden type resocialiserende indsats, fordi relationen i sig selv er båret af frivillighed:

”Frivilliges resocialiserende indsatser omfatter blandt andet besøg og menneskelig kontakt, støtte til at tage en uddannelse eller et job, retshjælp, økonomi- og gældsrådgivning, terapi og mentorstøtte i overgangen til løsladelse og – nok så vigtigt – vise vej og bygge bro til kommunerne. Og så er der hjælpen til de sociale og familiemæssige forhold, som ofte er under et lige så stort pres, når ens nærmeste fængsles.

De fleste frivillige indsatser har et brobyggende afsæt mellem fængsel og det øvrige samfund. Overgangen tilbage til samfundet kan være vanskelig, og de løsladte kan have brug for støtte til at danne et nyt netværk, blive guidet i sociale koder, og hjælp til praktikaliteter, som vi andre tager for givet for eksempel oprettelse af og brug af NemID.

Fordi den frivillige ikke er en del af myndighedssystemet, men bruger sin fritid på at være noget for et andet menneske, skabes der et (fri-)rum, hvor der kan snakkes om løst og fast, som har betydning for livet efter løsladelsen. Dette underbygges også af national og international forskning og evalueringer,” skriver lederne for Dansk Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Café Exit og pårørendeforeningen SAVN.

Helt konkret foreslår de, at:

• der allokeres øremærkede ressourcer til en fast kontaktperson, som udgør civilsamfundsorganisationernes indgang i det enkelte fængsel, arresthus eller på den enkelte pension, og som sikrer øvrige ansattes kendskab til tilbuddene,

• tilbud fra civilsamfundsorganisationer konsekvent tænkes ind i det løbende arbejde, for eksempel i de indsattes handleplaner,

• der på uddannelsen for fængselsbetjente oplyses om og undervises i inddragelse af civilsamfundsaktiviteter.

Læs hele artiklen på Altinget.dk