Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Børnerådet er meget bekymret over indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn

”Børnerådet er meget bekymret over indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn,” hedder det sammenfattende i rådets høringssvar til regeringens lovudkast om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Rådet skriver videre: ”Henvisningen af sager til ungdomskriminalitetsnævnet beror på den præmis, at barnet/den unge har begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Uskyldsformodningen er dermed tilsidesat. Dette udhuler lovforslagets gentagne forsikringer om, at der ikke er tale om et strafferetligt system. Barnet/den unge vil opleve det som et strafferetligt system, og det nye system risikerer derfor at få store kontraproduktive konsekvenser. Forskning dokumenterer således, at kontakten til en strafferetslig instans øger risikoen for, at barnet identificerer sig selv som kriminel og dette vil føre til mere kriminalitet i målgruppen – ikke mindre.

Læs hele høringssvaret på Børnerådets hjemmeside

 

Kritik af forslag om stramninger på sikrede institutioner

Børnerådet kritiserer i et andet høringssvar Justitsministeriets forslag til stramninger på de sikrede institutioner m.fl. for anbragte børn og unge. ”Børnerådet er uforstående over for tiltagene, som risikerer at medvirke til øget stigmatisering og øge børnenes/de unges oplevelse af at være frihedsberøvet i en grad, der minder om et fængselsophold. Det er efter Børnerådets opfattelse absolut ikke befordrende for bekæmpelsen af ungdomskriminalitet,” hedder det bl.a. i Børnerådets høringssvar.

Læs hele høringssvaret på Børnerådets hjemmeside