Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bandekriminelle kan forbydes ophold i kommuner, hvor de har begået kriminalitet

Folketinget vedtog torsdag den 30. november et lovforslag, som skal forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til de områder, hvor de har begået kriminalitet, og hvor deres gruppe hører til. De nye regler forventes at træde i kraft i begyndelsen af december. Lovforslaget blev vedtaget af regeringspartierne sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, mens Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod.

Med de nye regler kan domstolene fremover forbyde en person, som bliver dømt for banderelateret kriminalitet, at færdes og opholde sig i en eller flere kommuner i en periode på 1 til 10 år, oplyser Justitsministeriet.

Et opholdsforbud indebærer, at den dømte ikke må færdes eller opholde sig i det område, som omfattes af forbuddet. Det skal som udgangspunkt omfatte den eller de kommuner, hvor den dømtes kriminalitet har fundet sted.

Politiet kan give tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud, hvis der foreligger særlige grunde.

Lovforslaget indeholder derudover en ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud, så det nuværende krav om tilknytning til Danmark for at opnå ret til de fulde ydelser strammes, ved at optjeningsperioden på to års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste 10 år hæves til 6 år. Stramningen af optjeningsprincippet skal finansiere Bandepakke III, og stramningen vil især berøre flygtningefamilier og andre sårbare familier. Ifølge lovforslaget vil besparelserne berøre omkring 19.500 børn i 2024, når stramningerne er fuldt implementeret. Det er 12.000 flere børn, end det antal børn, der ville blive berørt i 2024, hvis de gældende regler forblev uændrede. Disse stramninger træder i kraft den 1. januar 2018.