Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Program

Program for dagen

9:30Ankomst, kaffe, placering i grupper.  
10:00Velkommen.  
Formiddag

Emne 1: Uddannelsesafdelinger breder sig i Kriminalforsorgens institutioner. Med udgangspunkt i oplæg af indsatte og ansatte undersøger vi perspektiverne.

Emne 2: En ny kriminalitetsforebyggelsesstrategi – hvilken rolle spiller de indsatte, ansatte og samarbejdspartnere? Tankerne bag Kriminalforsorgens nye kriminalitetsforebyggelsesstrategi præsenteres og drøftes.
12:00Frokost – mulighed for at tale på tværs.  
13.00Eftermiddag

Indsatte og ex-indsatte som ressourcer i kriminalitetsforebyggelseom at skabe en bevægelse.
Café Exit vil gerne engagere flere indsatte og ex-indsatte i at bidrage som frivillige i arbejdet med at undgå tilbagefald til kriminalitet. Vi lægger op til en diskussion af potentialer og barrierer.

Indsattes ressourcer efter løsladelse: Både den private og offentlige sektor skriger på arbejdskraft. Hvad skal der til for at indsatte i højere grad kan bidrage efter løsladelse?
14:10Pause.
Ressourcetilgangen overordnet: Mennesker i social udsathed, mennesker i fængsel, borgere i samfundet… Hvad siger forskningen om at se borgere som ressourcefulde?
15:00Snacks, hygge og DJ.