Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Hovedtal fra 13 års offerundersøgelser

Justitsministeriets Forskningskontor har offentliggjort en rapport med hovedtallene fra de seneste 13 års offerundersøgelser – dvs. i årene 2005-2017 – blandt personer i alderen 16-74 år. Rapporten viser blandt andet:

  • At andelen af de 16-74-årige, der har været udsat for tyveri, udviser en svagt faldende tendens over årene. Blandt de udspurgte i 2017 var andelen på 10 %.
  • At andelen, der har oplevet sig udsat for hærværk, er halveret fra 2005 til 2017, og denne ændring er statistisk signifikant.
  • At andelen af de udspurgte 16-74-årige i 2017, der havde oplevet sig udsat for vold inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet, var 1,5 %. Dette adskiller sig ikke signifikant fra 2016 eller perioden som helhed.
  • At der blandt de udspurgte i 2017 var 14 %, som ofte eller næsten hele tiden bekymrede sig om deres personlige risiko for at blive udsat for kriminalitet, mens andelen, der sjældent eller aldrig bekymrede sig om denne risiko, var 57 %. Disse andele adskiller sig ikke signifikant fra det forudgående år, men er statistisk signifikant forskellige fra perioden 2005-2016 samlet set. Der er dog ingen klare udviklingstendenser set over hele perioden i hverken opadgående eller nedadgående retning.