Politikere på besøg i Café Exit

Politikere på besøg i Café Exit

Efter sommerferien har Café Exit i København haft besøg af lokal- og landspolitikere, ligesom Café Exit har haft møder med justitsminister Peter Hummelgaard (S) og med flere folketingsmedlemmer på Christiansborg, heriblandt Karina Lorentzen (retsordfører, SF), Mai Mercado (retsordfører, Det Konservative Folkeparti) og Maria Durhuus (misbrugsordfører og medlem af Retsudvalget for Socialdemokratiet).

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), besøgte Café Exit i slutningen af august, hvor han udover flere medarbejdere mødte nogle af Café Exits brugere, som er i gang med en uddannelse. De fortalte bl.a., hvordan de kom i kontakt med foreningen, og hvad det har betydet for dem i forhold til at komme videre efter løsladelsen – og om deres engagement og interesse for at hjælpe andre indsatte. Borgmesteren fortalte om Københavns Kommunes indsats for at hjælpe københavnske afsonere i gang med job eller uddannelse efter deres løsladelse. Ved mødet blev der også udtrykt ønske om at udbygge samarbejdet mellem kommunen og Café Exit. (Billedet øverst viser Jens-Kristian Lütken (tv.) i samtale med organisationschef Peter Dexters (th.) og to brugere ved besøget i Café Exit.)

Moderaternes civilsamfundsordfører, Karin Liltorp, besøgte Café Exit i begyndelsen af september, hvor hun mødte flere ansatte og frivillige og hørte om foreningens arbejde rundt omkring i fængsler og arrester samt i afdelingerne i København, Odense og Aarhus. Karin Liltorp, der er frivillig i flere foreninger, fortalte, at hun er meget optaget af civilsamfundsorganisationernes indsats på en lang række områder i samfundet. Og i forlængelse heraf blev der talt om det frivillige arbejde i Café Exit, værdien af frivilliges ulønnede indsats på en lang række områder samt mere generelt om civilsamfundsorganisationernes vilkår i samfundet.

Læs mere


Workshops med fokus på at udvikle indsattes kompetencer breder sig til flere fængsler

”At smitte med det gode”. Det er mottoet for workshops, der gennem flere år er holdt regelmæssigt på uddannelsesafdelingen H2 i Søbysøgård Fængsel på Midtfyn med henblik på at indsatte udvikler deres kompetencer ved at blive inddraget i alle faser af den enkelte workshop – lige fra at planlægge programmet, beslutte hvem der skal inviteres som oplægsholdere og gæster udefra og til at afvikle workshoppen. De indsatte er værter, og de skiftes til at være ordstyrer og guide deltagerne gennem workshoppens program. Workshopperne på H2 holdes af afdelingen i samarbejde med Café Exit og med økonomisk støtte fra Østifterne.

Workshop-konceptet – Koncept X – har efterhånden bredt sig til flere fængsler. I nogle tilfælde er det sket, fordi indsatte, der har været på H2, har efterspurgt den slags workshops, når de er blevet flyttet til andre fængsler.

Der er allerede blevet holdt flere workshops på en afdeling i Enner Mark Fængsel i Østjylland, og i november er det planen at holde en første workshop på en afdeling i Nyborg Fængsel. Begge steder sker det i samarbejde med Café Exit.


Mindre vold mod fængselsbetjente

Antallet af episoder med vold og trusler mod ansatte i Kriminalforsorgen er faldet med 45 procent i perioden 2017-2022 til det laveste niveau i seks år, oplyser Kriminalforsorgen. Konkret er antallet af episoder faldet fra 679 i 2017, hvor antallet var på sit højeste, til 374 i 2022. Faldet er sket i en periode, hvor antallet af indsatte samtidig er steget med 18 procent.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.

 


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*