Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning har fået kontakt med familie og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer. Det viser erfaringerne fra projektet Fra Fængsel til Frihed, der er gennemført af Café Exit i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og tre fængsler.

I Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Fængsel er netværksrådslagning afprøvet som metode til at skabe bedre livsvilkår for indsatte, både under og efter afsoningen.

”Jeg har fået kontakt til familien igen. Har faktisk fået en ekstra god kontakt. Vi har aftalt, at vi har en månedlig komsammen, hvor vi hygger og spiser,” fortæller en tidligere indsat, der har gennemført en netværksrådslagning i projektet, som er gennemført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om erfaringerne fra projektet.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*