Café Exits kvindeklub bringer noget normalitet ind i kvindefængslet i Jyderup

Café Exits kvindeklub bringer noget normalitet ind i kvindefængslet i Jyderup

”Det er superhyggeligt at lave noget kreativt en gang imellem. Det giver noget normalitet i en ellers unormal situation.” Sådan siger en indsat kvinde i Jyderup Fængsel, når hun fortæller, hvad det betyder for hende at deltage i Café Exits kvindeklub, der arrangerer kreative aktiviteter i fængslet. Det sammenfatter meget godt, hvad der motiverer kvinderne til at deltage i aktiviteterne, og hvad de får ud af at være med.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse om Kvindeklubbens aktiviteter i de åbne og lukkede afdelinger i Jyderup Fængsel. Der blev i maj-juni 2023 uddelt omkring 60 spørgeskemaer til deltagerne, og 32 kvinder har besvaret skemaet. Evalueringen er udarbejdet af Anders Brinck Rosenholm, der er kriminolog og projektleder i Café Exit, og Kristine Helverskov Nielsen, der er antropolog og frivillig i Café Exit.

72 % har svaret, at de kommer i Kvindeklubben både ”fordi det er hyggeligt” og ”fordi jeg kan lide at lave kreative ting”. Det viser, at motivationen for de fleste af kvinderne er både social og personlig.


Vi har brug for flere medlemmer og bidragydere

Kvindeklubbens aktiviteter i Jyderup Fængsel (omtalt ovenfor) er blot en af mange aktiviteter og indsatser, Café Exits ansatte og over 130 frivillige udfører i fængsler og foreningens afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Udgifterne, der er forbundet med indsatsen og de mange aktiviteter, får vi bl.a. dækket gennem Café Exits cykelprojekt, foredrag, der holdes af tidligere indsatte, medlemskontingenter og private gavebidrag samt af bevillinger fra fonde, stat og kommuner.

Men… Vi har brug for flere medlemmer og bidragydere. Café Exit er godkendt af SKAT efter ligningslovens § 8a. Det betyder, at du kan trække evt. gavebidrag til foreningen fra på selvangivelsen efter de gældende regler. For at kunne bevare denne godkendelse skal vi have mindst 300 medlemmer, og samtidig skal minimum 100 personer give en donation på mindst 200 kroner. Det krav opfyldte vi ved årsskiftet, men nogle er faldet fra i forbindelse med flytning, dødsfald eller af andre grunde. Derfor er der brug for, at der løbende kommer nye til.

Godkendelsen giver os en række økonomiske fordele bl.a. i form af rabatter ved indkøb, og når vi søger midler til vores projekter – og derved kan vi hjælpe endnu flere til et liv uden kriminalitet.

Derfor håber vi, at du vil hjælpe os. Det kan du fx gøre ved:

  • At blive medlem, hvis du ikke allerede er det.
  • At give en årlig gave på mindst 200 kroner, hvis du ikke allerede gør det.
  • At opfordre venner, familie, kollegaer m.fl. til at blive medlem eller give en gave på mindst 200 kroner.

Hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden, bedes du oplyse dit CPR-nummer, så vi kan indberette beløbet til SKAT. Vi beskytter dine data i henhold til persondatalovgivningen og videregiver kun oplysninger om donationer til SKAT ved ønske om fradrag.


Mød Café Exit og Fangekoret på Folkemødet

Café Exit og Fangekoret er på programmet ved Folkemødet på Bornholm, der begynder torsdag den 13. juni og slutter lørdag den 15. juni.

Café Exit står fredag den 14. juni, kl. 13-14, for en paneldebat med overskriften ”Efter dommen: Hvad skal vi med retsfølelsen?” Debatten indledes af Kasper Asmussen, der har afsonet en narkodom og nu studerer psykologi og er frivillig i Café Exit. De øvrige paneldeltagere er: Folketingsmedlemmerne Maria Durhuus (S) og Mikkel Bjørn (DF), der er begge er medlem af Folketingets retsudvalg, samt fængselsforsker Linda Kjær Minke og forsvarsadvokat Mette Maria Lorentzen. Gertrud Højlund (studievært på TV2) er moderator.

Ved eventen lægges der op til debat om spørgsmålene:

  • Hvordan straffer vi bedst?
  • Kan man finde den rette balance, hvor borgernes retsfølelse tilgodeses samtidig med, at vi nedbringer antallet af fremtidige ofre for kriminalitet?
  • Bør hensynet til retsfølelsen ophøre ved domsafsigelsen, så resocialiseringen kan begynde under afsoningen?

Debatten holdes i teltet ”Med Fremtiden i Sigte” (F 6) på pladsen ved Folkemødehuset.

 

Fangekoret under ledelse af Louise Adrian optræder første gang fredag den 14. juni kl. 13:00-13:30, hvor koret synger i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens partiledertale på Folkemødets hovedscene (C 20).

Fredag aften giver Fangekoret koncert i ”Himmel & Jord”-teltet (plads J 41). Koncerten holdes kl. 19:35-21:30.

Lørdag den 15. juni giver Fangekoret – uden for Folkemødets program – koncert i Sct. Nikolai Kirke i Rønne, kl. 19:00-20:30.

 

Fængselspræst Erik Adrian, der er næstformand for Café Exits bestyrelse, deltager torsdag den 13. juni, kl. 12:00-12:45 i en samtale i Kriminalforsorgens telt. Der er lagt op til en samtale om, hvad de indsatte taler med ham om, og hvordan gudstjeneste, dåb og bryllup foregår i et fængsel.


Café Exit søger frivillige til opstart af gruppeforløb i Søbysøgård og Nyborg Fængsel

Har du lyst til sammen med andre frivillige at være med i et fællesskab, der er positivt, meningsfuldt og giver indsatte et positivt input og et rum for fælles refleksion? Hvis ja, så vil vi invitere dig til at være med i en samtale- og aktivitetsgruppe i et fængsel, en eftermiddag to gange om måneden. Du vil i gruppen mødes ligeværdigt med frivillige som indsatte, på tværs af forskelligheder og livshistorier.

Vi leder efter frivillige, der ønsker at være med til at skabe et reflekterende og meningsfuldt rum, uden fordømmelse, og som tør at tale om alt fra værdier, magt- og magtesløshed til at turde at lave åndedrætsøvelser sammen med de indsatte. I Café Exit har vi en masse idéer til, hvad I kan lave – men vi ønsker, at I i grupperne selv skal være med til at forme jeres gruppeforløb, så det passer til de indsattes behov og ønsker om læring.

Klik her, hvis du vil vide mere om projektet.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter madklubber, kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.


Kommende begivenheder


Café Exit

*|LIST:EMAIL|*