Café Exit fastholdt et højt aktivitetsniveau i 2023

Café Exit fastholdt et højt aktivitetsniveau i 2023

Indsatte og tidligere indsatte bruger i stort omfang Café Exits mange tilbud om fællesskab og rådgivning – både i fængslerne og uden for murene. Det konstaterede Café Exits formand, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen med glæde i sin beretning til foreningens generalforsamling onsdag den 17. april i Apostelkirken i København.

Statistikkerne viser, at det i 2023 lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, Café Exit nåede op på i 2022 – efter et par år med begrænsninger på grund af Covid-19-pandemien. Samtidig er der sat nye aktiviteter i gang – bl.a. et projekt med indsatte som frivillige og et projekt med ”fællesskab på tværs”, der involverer indsatte og frivillige udefra.

 

4.500 deltagere til aktiviteter i fængsler

En stor del af Café Exits aktiviteter foregår i arrester og fængsler. I alt var der 4.510 deltagere til træffetider, caféeftermiddage, workshops, motion og andre aktiviteter i fængslerne i 2023 – sammenlignet med 4.529 deltagere i 2022 og 2.774 deltagere i 2021.

En af fængselsaktiviteterne er Koncept-X, som er et projekt, der holdes i samarbejde med uddannelsesafdelinger i flere fængsler. (Læs mere om projektet her.) Deltagelsen i Koncept-X er steget fra 202 i 2022 til 242 i 2023. Deltagelsen er også steget i et næsten tilsvarende projekt, Café Exit laver i samarbejde med Vestre Fængsel: Fra 400 deltagere i 2022 til 574 i 2023.

Herudover har der været 115 deltagere til et nyt projekt, Café Exit kører i samarbejde med flere fængsler, hvor indsatte har mulighed for at blive frivillige i Café Exit allerede under afsoningen.


Koncept med inddragelse af indsatte breder sig til flere og flere dele af Café Exits arbejde

Workshop-konceptet (Koncept-X), der i 2020 blev introduceret i et samarbejde med uddannelsesafdelingen H2 på Søbysøgård Fængsel på Fyn og med støtte fra Østifterne, breder sig til flere og flere dele af Café Exits arbejde. De indsatte på H2 er alle i gang med at tage en uddannelse, og i projektet får de mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem workshops, som planlægges gennem et samarbejde mellem indsatte, fængselspersonalet og Café Exit. De indsatte er med til at bestemme indholdet, og de står selv for at afvikle workshopperne i fængslet.

Inden for det seneste år har konceptet bredt sig til afdelinger i Nyborg og Kværndrup Udslusningsfængsel på Fyn, og der har også været holdt workshops i Enner Mark Fængsel i Østjylland. Desuden bruges konceptet i tillempet form på uddannelsesafdelingen i Vestre Fængsel.

 

Indsatte deltog i visionsdag

Samtidig bruges konceptet i øget omfang internt i Café Exit. I november 2023 vedtog bestyrelsen en ny treårig strategi for foreningen. Forud for vedtagelsen blev der holdt en visionsdag med omkring 30 deltagere, som skulle komme med input til strategiplanen. Her deltog bestyrelsen, ansatte, frivillige og flere indsatte og tidligere indsatte.

Indsatte blev ikke blot inviteret med som deltagere, men nogle var også med til at forberede programmet, og to indsatte/tidligere indsatte deltes om rollen som ordstyrere på visionsdagen. Dagen viste, at det er værdifuldt at inddrage indsatte og frivillige, når der diskuteres strategi og værdier. For så drejes samtalen væk fra, at nogen skal gøre noget for nogen andre, til at blive en samtale om, hvordan vi sammen kan gøre noget til fælles gavn.

Læs mere i Beretningen for 2023-2024.


Ændringer i åbningstider i maj

Der er flere ændringer i åbningstiderne i Café Exits afdelinger i den kommende tid. Det skyldes dels helligdage, dels medarbejderarrangementer.

I alle afdelinger er der lukket mandag den 6. maj og mandag den 20. maj (2. pinsedag).

I København er der lukket torsdag den 9. maj (Kristi Himmelfartsdag), og der er ikke madklub.

I Odense er der åbent i caféen torsdag den 9. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 12-16, men madklubben er flyttet til den 16. maj.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem
eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*