Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Cafe Exit,  

Fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning har fået kontakt med familie og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer. Det viser erfaringerne fra projektet Fra Fængsel til Frihed.

”Jeg har fået kontakt til familien igen. Har faktisk fået en ekstra god kontakt. Vi har aftalt, at vi har en månedlig komsammen, hvor vi hygger og spiser.”

Det fortæller en tidligere indsat, der har gennemført en netværksrådslagning i projektet Fra Fængsel til Frihed.

Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Fængsel har i projektet afprøvet netværksrådslagning som metode til at skabe bedre livsvilkår for indsatte, både under og efter afsoning.

 

Fokus på løsninger

Netværksrådslagning understøtter samtaler mellem en indsat og personens netværk om temaer, der er væsentlige for at skabe ro under afsoningen og forberede tiden efter afsoning. Den indsatte er hovedpersonen i netværksrådslagningen, hvor fokus er på løsninger frem for problemer. Den indsatte beslutter selv, hvem fra netværket der skal inviteres til netværksrådslagningen, og de spørgsmål, der skal drøftes. Det sker med sparring fra en professionel, uvildig person, kaldet en samordner.

Det langsigtede mål med netværksrådslagning er at forebygge, at indsatte havner i ny kriminalitet og at hjælpe til, at de kommer i uddannelse eller arbejde efter løsladelse.

 

4 ud af 5 har fået kontakt til familien igen

33 indsatte har gennemført en netværksrådslagning i projektperioden. De fleste er mænd i alderen 30-37 år.

Mere end fire ud af fem af dem, der har gennemført en rådslagning, har genetableret og vedligeholdt kontakten til alle eller nogle fra deres nære netværk. Og de oplever, at det har forbedret kommunikationen og styrket deres indbyrdes relationer.

Netværksrådslagningerne har blandt andet handlet om samvær med børn under afsoningen, om at genetablere kontakt med børn eller øvrig familie og netværk, om forældremyndighedssager, skilsmisse og udvisningsdomme.

 

Erfaringerne skal bredes ud

Erfaringsopsamlingen fra projektet viser, at metoden netværksrådslagning er velegnet til:

De tre fængsler har taget metoden til sig og fortsætter med, i samarbejde med Café Exit, at tilbyde netværksrådslager til indsatte. Håbet er, at tilbuddet også vil sprede sig til andre fængsler. Erfaringsopsamlingen giver en række anbefalinger til, hvordan det kan ske.

 

FAKTABOKS

Fra fængsel til frihed – kort

 

Læs og se mere

URL: https://cafeexit.dk/netvaerksraadslagning-for-indsatte-skaber-nye-baand-til-familie-og-venner/