Café Exit søger socialkoordinator til Odense

Café Exit søger socialkoordinator til Odense

Café Exit søger en socialkoordinator til arbejdet i afdelingen i Odense med at hjælpe indsatte og tidligere indsatte til en ny start. Stillingen er opslået, fordi vores nuværende socialkoordinator i Odense, bliver projektleder af et nyt projekt, Café Exit er ved at udvikle i samarbejde med uddannelsesafdelingen på Søbysøgård Fængsel.

Socialkoordinatorens opgaver er at understøtte det eksisterende arbejde ved at koordinere og styrke de frivilliges arbejde og styrke relationerne til samarbejdspartnere. Du kommer til at fungere som spillende socialkoordinator, ved at du selv er deltagende i aktiviteter og forløb. Arbejdsopgaverne er mangefacetterede med udgangspunkt i at skabe en tryg, nærværende fællesskabskultur for brugerne, de frivillige og samarbejdspartnere.

Ansøgningsfristen er onsdag den 3. juni kl. 12.00, og du kan læse mere om stillingen her.

 

Generalforsamling: Nyt medlem valgt til bestyrelsen og fire genvalgt

Café Exits generalforsamling den 16. april 2020 var atypisk på mindst et punkt – nemlig formen, den blev afviklet på. Som følge af myndighedernes anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus blev generalforsamlingen nemlig holdt online. Der var 10 deltagere, da generalforsamlingen gik i gang ved 18-tiden.

Formanden, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, udtrykte i sin beretning glæde over, at Café Exit nu har fået en permanent bevilling på finansloven. ”Deri ligger der en stor tillidserklæring fra statens side, og det kalder på en stor ansvarlighed fra vores side. Det at den er permanent, betyder, at vi ikke bare anses som nogen, der har et vigtigt projekt, men at vi anses for at være nogen, som permanent har noget at bidrage med i forhold til resocialisering,” sagde Niels Nymann Eriksen. Han omtalte også lederskiftet i det forløbne år, et nyt projekt i Søbysøgård Fængsel.

Til bestyrelsen var der genvalg af fængselspræst Erik Adrian, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due. Centerleder Birgitte Mazanti blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen, hvor hun afløser socialrådgiver Ellen Bækgård, der ønskede at stoppe. Konsulent Ruth Gøjsen Andersen og fængselspræst Povl Götke blev enstemmigt genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

Forsigtig genåbning i Café Exit

Der er åbnet forsigtigt op i Café Exit, så brugere nu kan aftale møder med vores medarbejdere.

I København vil ca. halvdelen af medarbejderne kunne møde ind i vores lokaler i Saxogade. Det betyder, at vi efter forudgående telefonisk aftale vil kunne invitere brugere til 1:1 møder. Vi overholder fortsat anbefalingerne om at holde afstand og har fokus på hygiejnen.

I Odense er der mandag-torsdag mulighed for en-til-en samtaler efter foregående aftale med socialkoordinator eller frivillig. Vi sørger for kaffe og rengjorte forhold. Vel mødt.

I Aarhus kan brugere kontakte socialrådgiver Palle Christensen telefonisk alle dage.

Vi vil i den kommende tid tilpasse os i takt med resten af samfundet og de politiske udmeldinger.

Forsamlingsforbuddet om, at der højst må samles ti personer, gælder indtil videre frem til den 8. juni. Det betyder, at der indtil videre ikke holdes kultureftermiddage.

 

Café Exit

*|LIST:EMAIL|*