Café Exit holder generalforsamling den 26. april

Café Exit holder generalforsamling den 26. april

Café Exit holder ordinær generalforsamling mandag den 26. april 2021 kl. 18.00-19.30. Generalforsamlingen holdes i Apostelkirkens menighedslokaler, Saxogade 13 (over gården), 1662 København V. Hvis det pga. corona-restriktioner ikke er muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, holdes den online. Du kan læse mere om tidsfrister for opstilling af kandidater og indsendelse af forslag – samt se den foreløbige dagsorden her.

 

Café Exit søger socialkoordinator til Odense

Café Exit søger en socialkoordinator til arbejdet i afdelingen i Odense med at hjælpe indsatte og tidligere indsatte til en ny start. Stillingen er opslået, fordi vores nuværende socialkoordinator i Odense bliver tilknyttet et andet projekt.

Socialkoordinatorens opgaver er at understøtte det eksisterende arbejde ved at koordinere og styrke de frivilliges arbejde og styrke relationerne til samarbejdspartnere. Du kommer til at fungere som spillende socialkoordinator, ved at du selv er deltagende i aktiviteter og forløb. Arbejdsopgaverne er mangefacetterede med udgangspunkt i at skabe en tryg, nærværende fællesskabskultur for brugerne, de frivillige og samarbejdspartnere.

Ansøgningsfristen er onsdag den 7. april 2021 kl. 12.00, og du kan læse mere om stillingen her.

 

Fangekoret udgiver ny single: Tiden bag tremmer satte Gert fri

En lang fængselsdom var sparket, der fik Gert Lehmann Madsen til at beslutte at gøre noget ved sine problemer. I mange år var det frustrationer og vrede, der styrede hans liv og gjorde, at han bare røg den ene joint efter den anden.

Han skød skylden på samfundet og fralagde sig ansvaret, men en dom på 8,5 års fængsel gav ham mulighed for at gå i behandling, tage ansvar og uddannelse og komme med i Fangekoret.

Gert er i dag løsladt, men synger videre i Fangekoret og nu udkommer hans sang: Turning Point, som beskriver hans tilstand før fængselsopholdet, og hvilken stor betydning det fik for ham. I dag har han et godt job og har stiftet familie.

Sangen er optaget under corona-sikre forhold, og Fangekoret er meget glade for, at det har været muligt at bidrage med toner, selvom alle deres koncerter fortsat er aflyste. ”Turning Point” kan bl.a. høres på musiktjenesterne Spotify, Itunes og YouTube. Du kan også høre den på denne video, som indledes med en kort præsentation, hvor Gert fortæller om sangen.

 

Bliv frivillig gældsrådgiver: Vi har brug for frivillige i både København og Odense

Kunne du tænke dig at bruge og udvikle dine kompetencer inden for jura og/eller økonomi, og samtidig hjælpe en udsat målgruppe? Hvis ja, så er du måske vores nye frivillige gældsrådgiver i Café Exit, hvor vi støtter indsatte og tidligere indsatte i processen mod en kriminalitetsfri tilværelse. Vi har brug for frivillige gældsrådgivere i både København og Odense.

Vi søger frivillige gældsrådgivere, der:
• kan forpligte sig gennemsnitligt 4 timer ugentligt for et års tid eller mere,
• har flair for tal,
• har empati til at kunne møde mennesker i en svær livssituation,
• er minimum 25 år.

Kunne det være dig, vi mangler? Send da en e-mail med CV og lidt information om dig selv til økonomi- og gældsrådgivningskoordinator Henrik Bülow, heb@cafeexit.dk. Du kan læse mere om, hvad det indebærer her.

 

Udviklingen på fængselsområdet i de seneste år: Flere indsatte, færre fængselsbetjente

Rent talmæssigt har udviklingen på fængselsområdet været præget af to tendenser: Den ene er, at der er blevet flere indsatte; den anden, at antallet af fængselsbetjente falder. Antallet af indsatte lå i årene 2015-2017 på omkring 3.450 årligt. Siden er tallet steget – til 3.974 i 2019, og ved udgangen af oktober 2020 var det ifølge Fængselsforbundet steget til 4.065 indsatte. Tallene dækker over det gennemsnitlige belæg i arrester og fængsler.

Samtidig har antallet af fængselsbetjente været jævnt faldende – fra over 2.600 i 2012 til 2.043 ved udgangen af oktober 2020. Det fremgår af et faktaark fra Fængselsforbundet. En af årsagerne er, at forholdsvis mange fængselsbetjente stopper pga. PTSD og nedslidning.

En anden udvikling har i de seneste år været, at et politisk flertal i 2016-2017 skærpede reglerne for, hvornår indsatte skal idømmes disciplinærstraffe, herunder brugen af strafcelle. En rapport, der evaluerer effekten af disse stramninger, viser, at antallet af anbringelser i strafcelle steg fra 2.867 i 2014 til 4.084 i 2017. Antallet af langvarige anbringelser (over 15 dage) i strafcelle steg endnu mere – fra 4 i 2014 til 521 i 2017. Forklaringen på den øgede brug af strafcelle er bl.a. at straffen for at have en mobiltelefon i fængslet er skærpet, at indsatte idømmes strafcelle ved femte og efterfølgende overtrædelser af rygeforbuddet, at indsatte idømmes strafcelle, hvis de anvender et grimt sprog eller udviser dårlig opførsel.

En af konsekvenserne af de seneste års udvikling på fængselsområdet er, at der er mindre tid og færre ressourcer til det resocialiserende arbejde. Og det er den opgaver, som de fleste af medarbejdere i Kriminalforsorgen finder vigtigst. Det fremgår af en rapport, der viser, at 41,6 % af de ansatte i Kriminalforsorgen mener, at Kriminalforsorgens vigtigste opgave er ”at resocialisere kriminelle og give dem kompetencer, der hjælper dem videre til et liv uden kriminalitet”.

Læs mere

  

Glædelig påske!

 

 

 

 

 

 

Café Exit

*|LIST:EMAIL|*