Åbningstider i sommerferien

Åbningstider i sommerferien

En del af Café Exits faste aktiviteter er lukket ned i sommerferien. Læs mere om åbningstider nedenfor.

København

Caféen i Saxogade holder som udgangspunkt åbent hele sommeren i de normale åbningstider. På grund af ferieafvikling opfordres der til, at man laver konkrete aftaler, hvis man ønsker rådgivning indenfor et specifikt område.
Madklubben kører som sædvanlig om torsdagen.
Brætspilscaféen holder lukket i juli, og der holdes ikke kultureftermiddag i juli.

Odense

Caféen i Nørregade holder lukket i hele juli måned, og der holdes ikke madklub eller kultureftermiddag i juli.

Aarhus

Caféen i Vestergade holder lukket fra mandag den 3. juli til den 7. august.
Madklubben holder lukket i uge 27-31. Næste madklub holdes onsdag den 9. august.


Indsatte ønsker flere uddannelsestilbud

Langt hovedparten af de indsatte i arrester, fængsler og udslusningsfængsler (tidligere kaldet pensioner) ønsker at kunne uddanne, mens de sidder i fængsel. Det viser en stor undersøgelse, der er lavet af tænketanken Perspektiv.

Som led i undersøgelsen har 1.730 indsatte besvaret et spørgeskema. Her svarer 78,4 procent af de indsatte, som ikke er i gang med en uddannelse, at de gerne vil i gang med en uddannelse. Og blandt indsatte, der er i gang med en uddannelse, svarer 86,9 procent, at de ønsker mere uddannelse. Undersøgelsen er foretaget i 2022, hvor det i gennemsnit var et belæg på 4.401 indsatte i fængsler og arrester. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter dermed over 39 procent af det gennemsnitlige antal indsatte.


Debat på Folkemødet: ”Hvad skal vi med fængsler?”

”Hvad skal vi med fængsler?” Sådan lød overskriften på en paneldebat, der blev holdt under Folkemødet på Bornholm i sidste uge. I debatten deltog justitsminister Peter Hummelgaard (S) fandt, at fængsler ”er den mindst dårlige løsning”, og at de er nødvendige af tre grunde. For det første for at straffe mennesker, der har begået en forbrydelse, så de mærker en konsekvens af det, de har gjort. For det andet for at holde personer, der er farlige, væk fra gaden. Og for det tredje i håb om, at indsatte resocialiseres, så de ikke begår ny kriminalitet. Advokat Helle Hald, der er talsperson for foreningen Hjælp Voldsofre, sagde, at det for mange ofre er vigtigere, at der kommer en hurtig afgørelse i retten, end at der idømmes en lang straf. Thomas Søbirk Petersen, der er professor i etik ved Roskilde Universitet, fandt, at brugen af fængselsstraf har en afskrækkende effekt i forhold til andre. Samtidig betonede han vigtigheden af resocialisering.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, sagde, at det ikke er et mål at få flere i fængsel, men at få færre ofre og at gøre indsatte til bedre mennesker, når de kommer ud. Samtidig sagde han, at meget af det, man gerne vil gøre, ikke er muligt, fordi der mangler fængselsbetjente.


Ny tryghedsundersøgelse: Generelt er bekymringen for kriminalitet meget lav i befolkningen. Men markant flere kvinder oplever at blive udsat for voldtægt

Bekymringen for personligt at blive udsat for kriminalitet ligger fortsat meget lavt i befolkningen. Det viser den nye offerundersøgelse, der er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor. Der er udarbejdet årlige offerundersøgelsen siden 2005.

I 2022 svarede 9 procent af de adspurgte, at de ”næsten hele tiden” eller ”ofte” tænker på risikoen for personligt at blive udsat for kriminalitet, mens 68 procent svarede, at de ”sjældent” eller ”aldrig” tænker på det. Bekymringen for personligt at blive udsat for kriminalitet adskiller sig ikke statistisk signifikant fra den tilsvarende andel i 2021, men den er statistisk signifikant mindre end i de forudgående 10 år (2012-2021) samlet set.

Befolkningens bekymring for kriminalitet i samfundet er tilsvarende faldet siden 2015, hvor der i offerundersøgelsen første gang blev stillet et spørgsmål om bekymring for vold og anden kriminalitet i samfundet. I 2022 svarede 35 procent af de adspurgte, at de er ”meget bekymret” eller ”en del bekymret” for vold og anden kriminalitet i samfundet. Det er den lavest målte andel af befolkningen siden 2015, hvor tallet var 44 procent. Omvendt er andelen, der er ”kun lidt bekymret” eller ”slet ikke bekymret”, i samme periode steget fra 56 procent til 65 procent.

Flere voldtægter og voldtægtsforsøg

I offerundersøgelserne fra Justitsministeriets Forskningskontor er der siden 2008 blevet spurgt, om de adspurgte har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Spørgsmålet blev i 2021 ændret, således at det afspejler den gældende samtykkebaserede lovgivning om voldtægt.

I 2022 og 2021 er det hhv. 3,3 og 3,4 procent af de adspurgte kvinder, der angiver at have været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de seneste 5 år. Til sammenligning angav 2,4 procent af de adspurgte kvinder i 2020 – før den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse blev indført og spørgsmålet i offerundersøgelsen blev tilpasset den nye lovgivning – at have været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt i en 5-årig periode. Justitsministeriet konkluderer på den baggrund, at ”tallene for dette års offerundersøgelse tyder fortsat på, at den ændrede lovgivning har medvirket til, at flere kvinder angiver, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg”.

Læs mere


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*