Justitsministeren vil forbyde gaver og reklametøj til indsatte

Bent Dahl Jensen,  

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil forbyde gaver til indsatte og deres pårørende, og han iværksætter samtidig en undersøgelse af problemerne i branchen. Derudover igangsætter Advokatrådet flere initiativer, der skal styrke det eksisterende tilsyn med advokater, oplyser Justitsministeriet.

Ministeriet skriver videre i pressemeddelelsen: ”Forsvarsadvokaters opgave er at forsvare deres klienter i straffesager, og her spiller de en helt central rolle i vores retssamfund. Det er afgørende, at advokatens arbejde ikke bliver påvirket af uvedkommende interesser. På det seneste har der været flere historier om forsvarsadvokater, der uddeler reklametøj og gaver til indsatte klienter og klienternes pårørende for bl.a. at markedsføre sig selv. Den tendens ønsker justitsministeren at sætte en stopper for og iværksætter derfor flere nye tiltag,” skriver ministeriet og nævner følgende tiltag:

Derudover har Advokatrådet tilkendegivet at ville iværksætte en række initiativer med henblik på at styrke det eksisterende tilsyn med advokater. Det drejer sig for det første om, at rådet vil intensivere sit tilsyn med forsvarsadvokaterne, for det andet om, at rådet og Advokatsamfundet vil styrke informationsindsatsen om de krav, der stilles til advokater, og for det tredje om, at rådet vil præcisere kravene til forsvarsadvokater i de advokatetiske regler, skriver Justitsministeriet.

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet

URL: https://cafeexit.dk/justitsministeren-vil-forbyde-gaver-og-reklametoej-til-indsatte/