Videokampagne: Fangerne ønsker flere fængselsbetjente

Videokampagne: Fangerne ønsker flere fængselsbetjente

“For nogen er det måske en lidt overraskende overskrift. Og hvis jeg skal være ærlig, så var jeg også selv i tvivl, om hvorvidt der var indsatte, der ville lægge ansigt til dette udsagn,” skriver Café Exits organisationschef, Peter Dexters, i en kronik i anledning af, at Café Exit lancerer en videokampagne, hvor en række tidligere indsatte ærligt fortæller, hvor vigtigt det er, at der kommer flere fængselsbetjente, og at de fastholdes gennem meningsfuldt arbejde.”


Generalforsamling med fokus på samskabelse og gæld fra sagsomkostninger

Indsattes gæld fra sagsomkostninger og nye projekter, hvor der lægges vægt på samskabelse. Det var to af de temaer, der var i fokus ved Café Exits generalforsamling den 25. april 2022.

Formanden, sognepræst Niels Nymann Eriksen, indledte sin beretning med nogle betragtninger om begrebet samskabelse, som blev indføjet i den aktuelle strategiplan, da den blev vedtaget forrige år. Som eksempel nævnte han bl.a. den videofilm, der er omtalt ovenfor, hvor tidligere indsatte fortæller om gode oplevelser, de har haft med fængselsbetjente. Et andet eksempel er det motionsprojekt, der blev taget initiativ til under corona-nedlukningen i Søbysøgård Fængsel. Her har indsatte, ansatte og frivillige været sammen om at stå for motionsaktiviteten, så opdelingen mellem ’dem’ og ’os’ på en måde ophæves.

”Jeg tror rigtig meget på samskabelse og på potentialet i det for Café Exit fremover, og jeg tror, det i endnu højere grad vil gennemsyre vores organisation og gøre, at det bliver en bevægelse, som sætter mange ringe i vandet.”

Formanden slog til lyd for, at man i stedet for slogans som ”tuff on crime” og konsekvens burde have en tilgang, hvor man lægger vægt på samskabelse og på at opløse de meget bastante ”os-og-dem-opdelinger”, der er i samfundet. ”Der er brug for at skabe en øget grad af fællesskab og samhørighed. Og det er det, jeg mere og mere ser udvikle sig som Café Exits signatur,” sluttede formanden.

Formandens beretning blev suppleret med oplæg af organisationschef Peter Dexters om den nye fireårsaftale for Kriminalforsorgen og af økonomi- og gældsrådgivningskoordinator Henrik Bülow om arbejdet med gældsrådgivning for indsatte og tidligere indsatte.

Peter Dexters fortalte, at den nye aftale for Kriminalforsorgen, der gælder for 2022-2025, betyder, at der afsættes flere ressourcer til at kunne øge personalet og kapaciteten i fængslerne. I aftalen er der også et større fokus på tilbud om uddannelse til indsatte, ligesom dømte får øget mulighed for at blive fri for gæld fra sagsomkostninger. Pt. forhandles der om, hvordan det konkret skal ske, men begge punkter er noget, Café Exit har lagt stor vægt på i dialogen med politikerne.

Henrik Bülow fortalte, at det er blevet muligt at hjælpe flere tidligere indsatte med økonomi- og gældsrådgivning, fordi antallet af frivillige rådgivere er steget fra 10 til 22.

Han gennemgik det typiske forløb, når en bruger henvender sig, hvor første trin er at hjælpe personen med at få overblik over sin gæld. Han fortalte videre om reglerne for, at det offentlige kan foretage lønindholdelse, og om mulighederne for gældssanering og eftergivelse af gæld til det offentlige.

Erik Adrian, Niels Nymann Eriksen, Hans Andersen, Elmo Due blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Herudover består bestyrelsen af Henrik Nepper-Christensen, William Rentzmann og Birgitte Mazanti. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev Niels Nymann Eriksen og Erik Adrian genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

Ruth Gøjsen Andersen og Povl Götke blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.


København: Gæstebesøg af kor fra USA ved kultureftermiddagen i maj

Kultureftermiddagen i København er i maj rykket frem til torsdag den 19. maj. Her får vi besøg af The A Capella Choir fra USA, som kl. 17.15-17.45 optræder med et varieret repertoire. Koret, der består af 45 medlemmer i alderen 18-22 år, kommer fra musikskolen ved Northwestern College i Orange City, Iowa, USA.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*