Stor stigning i Café Exits aktiviteter i 2022

Stor stigning i Café Exits aktiviteter i 2022

Efter et par år, hvor det i perioder har været nødvendigt at begrænse aktivitetsniveauet på grund af Covid-19-pandemien, glædede formanden for Café Exit, sognepræst Niels Nymann Eriksen sig i sin beretning til foreningens generalforsamling over, at det i 2022 igen var muligt at skrue helt op for aktiviteterne i og uden for fængslerne.

Vi havde i 2022 knap 3.000 deltagere til vores madklubber, kultureftermiddage og andre sociale og kulturelle aktiviteter. Det er næsten en fordobling i forhold til året før, hvor der var lige godt 1.500 deltagere, fremgår det af den skriftlige beretning.

I 2022 benyttede 60 procent flere brugere sig af vores tilbud om gældsrådgivning, mentorforløb og terapeutiske samtaler end i 2021.

En stor del af Café Exits aktiviteter foregår indenfor murene i arrester og fængsler. Og i 2022 var der flere end 4.500 deltagere til træffetider, caféeftermiddage, workshops, motion og andre aktiviteter i fængslerne. Det er en stigning på 63 procent sammenlignet med 2021.

I 2022 deltog der over 2.100 personer i de kriminalpræventive foredrag, vi tilbyder til kirker, skoler m.fl. Det var mere end en fordobling i forhold til 2021. Foredragene holdes af tidligere indsatte, som fortæller om deres liv og erfaringer, herunder udfordringerne ved at blive løsladt.

Ved generalforsamlingen, der blev holdt i Apostelkirken i København, blev tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen, tidligere direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann og programleder Birgitte Mazanti genvalgt til bestyrelsen. Fængselspræst Mette Kruse og Ruth Gøjsen (chef for Organisation og Læring i DeltagerDanmark) blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen består desuden af sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen (formand), fængselspræst Erik Adrian (næstformand), lektor Elmo Due og informationsmedarbejder Hans Andersen.

Læs mere Café Exits generalforsamling.


Aktiviteter hver uge i kvindefængslet i Jyderup

Mindst en gang hver uge tager teams fra København til kvindefængslet i Jyderup, hvor de laver smykker, sæbe, découpage og mange andre kreative aktiviteter med kvinderne. Aktiviteterne holdes på skift i de forskellige afdelinger, således at der holdes workshops med ca. to ugers mellemrum i de åbne og lukkede fængselsafdelinger og en gang om måneden i arresten. Der er omkring 20 frivillige kvinder med i arbejdet.

Meline Frederiksen, der er vikarierende projektleder for Sasha Carvalho, fortalte ved generalforsamlingen, at det er lykkedes at fastholde aktiviteterne i Jyderup Fængsel på et højt niveau gennem hele 2022, selv om hun bruger mindre tid på kvindearbejdet end Sasha gjorde, da hun har været nødt til at påtage sig andre opgaver ved siden af kvindearbejdet. I 2022 var der i alt 788 deltagere til de kreative workshops i fængslet – en fremgang fra 432 i 2021 (82 procent).

Inger Dahl, som er frivillig i kvindeklubben, fortalte, at relationerne, der skabes gennem kreative aktiviteter, betyder noget for de indsatte. ”Vi kan mærke, at det har stor betydning for de indsatte, at vi kommer. De indsatte vil også gerne give noget igen, fx synge til gudstjenester her i Apostelkirken. Det siger noget om, at vi betragter dem som nogen, der kan noget – og på den måde er vi med til at styrke dem som mennesker og som kvinder.”

Aktiviteterne i kvindefængslet omfatter også en læsegruppe, der så vidt muligt mødes en gang om ugen. I oktober kvartal 2022 var der 30 deltagere til læsegruppens aktiviteter, og i januar kvartal i år har der været 41 deltagere. I 2022 havde Café Exits projektleder desuden 63 samtaler med brugere ved træffetider i fængslet.


Brætspilscaféen udvider åbningstiden

Fra onsdag den 17. maj er der åbent hver uge i Café Exits brætspilscafé – dvs. hver onsdag kl. 18-21 i Saxogade 5. Her mødes tidligere indsatte og frivillige til hygge over forskellige spil – og nyde en bid pizza, sodavand, slik og chips. Der er samtidig købt flere nye spil, så der er endnu mere at vælge imellem.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*