Politisk velvilje til at se på reglerne om sagsomkostninger i straffesager

Politisk velvilje til at se på reglerne om sagsomkostninger i straffesager

Der var stor velvilje blandt et flertal af Folketingets partier til at se på spørgsmålet om indsattes sagsomkostninger, da der den 20. maj var 1. behandling af SF’s beslutningsforslag om at ændre reglerne om sagsomkostninger i straffesager. Debatten viste dog også, at der ikke er flertal for at gennemføre det konkrete forslag, der er stillet af SF. Justitsminister Nick Hækkerup (S) foreslog derimod, at emnet tages op, når der efter sommerferien indledes forhandlinger om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Tilsvarende meldinger kom fra et flertal af partiernes ordførere. De kommende forhandlinger må så vise, hvor langt velviljen rækker i forhold til at ændre reglerne, så gældsbyrden fra sagsomkostninger lettes for indsatte, som ønsker at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Det er et spørgsmål, som Café Exit har rejst gentagne gange i samtaler med politikere. Vi ved fra vores økonomi- og gældsrådgivning, at sagsomkostningerne er en stor barriere for mange indsatte i forhold til at leve et liv uden kriminalitet. Derfor er det glædeligt, at der nu er udsigt til, at emnet tages op efter sommerferien.


Civilsamfundsorganisationer præsenterede en række forslag til bedre resocialisering

Mere tidssvarende brug af IT, ambassadører blandt fængselsmedarbejderne, som kan informere indsatte om civilsamfundets tilbud, og lokaler i fængsler og andre institutioner, hvor frivillige organisationer kan mødes med indsatte. Det var nogle af de konkrete forslag, der blev lagt frem ved en konference på Christiansborg fredag den 28. maj med overskriften ”Civilsamfundet står sammen om Kriminalforsorgen”.

Konferencen, der blev arrangeret af den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete i samarbejde med Dignity, Fængselsforbundet i Danmark og Café Exit, var kulminationen på en længere proces, hvor deltagere fra en række civilsamfundsorganisationer ved fire workshops og i 14 undergrupper har diskuteret forslag til den kommende flerårsaftale om Kriminalforsorgen. Temaerne for de fire workshops var: Bedre chancer efter fængsling. Bedre brug af straf og fængsling. Bedre sikkerhed for alle. Bedre forståelse af og kontakt til verden udenfor for indsatte.

Arbejdet er resulteret i et katalog med en række forslag til, hvordan man kan fremme resocialiseringen. Nogle af dem blev præsenteret ved konferencen som oplæg til en paneldebat, hvor retsordførerne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten deltog – enten fysisk eller via Zoom.


Café Exit i sommerferien

I sommerferien er en del af Café Exits aktiviteter lukket ned. Nedenfor kan du læse mere om åbningstider og aktiviteter i de kommende uger.

København

Der er åbent som normalt, og der er madklub hver mandag.

Der er ligeledes åben økonomi- og gældsrådgivning hver mandag eftermiddag hele sommeren – husk tidsbestilling.

Der holdes ikke kultureftermiddag i juli. Næste kultureftermiddag holdes torsdag den 26. august.

Odense

Der er lukket i uge 28-30 – dvs. fra den 12. juli til den 1. august. Første åbningsdag efter ferien er mandag den 2. august.

Der holdes ikke kultureftermiddag eller madklub i juli. Sidste kultureftermiddag før sommerferien holdes onsdag den 30. juni og første kultureftermiddag efter ferien holdes onsdag den 25. august. Første madklub efter ferien holdes torsdag den 12. august.

Aarhus

Der er retshjælp og madklub hver tirsdag i alle uger.

Herudover er der åbent efter aftale.

 


Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*