På H2 smitter man med det gode

På H2 smitter man med det gode

Indsatte får mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer ved workshops på uddannelsesafdeling H2 i Søbysøgård Fængsel på Fyn.

”Tak, fordi I kom,” siger Ali (indsat) og kigger rundt på de omkring 50 mennesker, der sidder ved små borde i fællesrummet på afdeling H2 i Søbysøgård Fængsel, hvor vi nærmer os afslutningen af en workshop med indsatte, ansatte i fængslet og gæster udefra. Ali virker yderst tilfreds med dagens forløb: ”I får os til at føle os som en del af noget stort – af en bevægelse,” tilføjer han og smiler.

Klokken er godt halvtre om eftermiddagen. H2 er en uddannelsesafdeling med 16 pladser i den lukkede del af Søbysøgård Fængsel på Midtfyn. Ved workshoppen er der især blevet talt om indsattes muligheder for at uddanne sig, mens de afsoner deres dom, så de har bedre chancer for at få et job, når de får deres frihed igen. Der er også blevet talt om gæld og sagsomkostninger, som er et andet vigtigt emne for indsatte.

Indsatte på H2 har selv været med til at planlægge programmet for workshoppen, og hvem der skulle inviteres som oplægsholdere – og indsatte skiftedes til at være ordstyrer og guide deltagerne gennem dagens program. Indsatte har også sørget for kaffen, bagt lækre kager og lavet en fin, velsmagende frokost med dessert til alle deltagerne.


Indsatte efterspørger mere uddannelse i fængsler

Der spores en voksende interesse blandt indsatte for at få mulighed for at uddanne sig, mens de afsoner deres dom.

På uddannelsesafdelingen H2 på Søbysøgård Fængsel (omtalt ovenfor) er flere indsatte i gang med at læse HF eller andre uddannelser. Der er i januar åbnet en uddannelsesafdeling i det åbne fængsel i Horserød. Ligeledes er der oprettet uddannelsesafdelinger i Vestre Fængsel og Kragskovhede Fængsel i Nordjylland. Café Exit er udover Søbysøgård også involveret i uddannelsesafdelingerne i Vestre og Horserød.

Herudover er der generelt kommet mere fokus på det systematiske arbejde med at skabe miljøer, som understøtter uddannelse og udvikling under afsoningen.


Gospel i Apostelkirken

Gospelkoret Salvation Gospel under ledelse af Sarah Moshage synger ved en lille koncert i Apostelkirken, Saxogade 13, på Vesterbro torsdag den 23. februar kl. 18.45. Koncerten holdes ved afslutningen af Café Exits kultureftermiddag, der er for indsatte og tidligere indsatte samt pårørende.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*