Ny aftale for Kriminalforsorgen: Øget mulighed for, at dømte kan blive fri for gæld fra sagsomkostninger – og flere penge til civilsamfundsorganisationer

Ny aftale for Kriminalforsorgen: Øget mulighed for, at dømte kan blive fri for gæld fra sagsomkostninger – og flere penge til civilsamfundsorganisationer

”For at motivere dømte til ikke at begå ny kriminalitet og dermed skabe mulighederne for et tryggere Danmark, er aftalepartierne enige om at forbedre mulighederne for, at tidligere dømte kan blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger, såfremt de ved deres adfærd gør sig fortjent til det, og de ikke har økonomiske muligheder for at afdrage på gælden.”

Sådan står der i den nye fireårige aftale for Kriminalforsorgen, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Café Exit har utallige gange rejst spørgsmålet om sagsomkostningerne, da de efterlader mange indsatte med en stor gæld, som de ofte ikke har mulighed for at betale tilbage – og gælden kan være en væsentlig hindring for at søge arbejde og leve uden kriminalitet.

Ifølge aftalen skal der også nedsættes en arbejdsgruppe, som med inspiration fra betænkningen om sagsomkostninger i straffesager, der er afgivet i oktober 2014, skal udarbejde en ny model for opkrævning af straffesagsomkostninger, som tager udgangspunkt i en noget-for-noget-tilgang. Arbejdsgruppen ventes at fremlægge sit forslag inden sommerferien 2022.

Café Exits organisationschef, Peter Dexters, glæder sig over, at reglerne nu bliver ændret. ”Det vil gøre det muligt for mange tidligere indsatte at få skabt sig en fornuftig økonomi. Det er noget, vi og andre har kæmpet for i årevis, så herfra er det blot at opfordre til en fornuftig udmøntning af regelændringen,” siger Peter Dexters.

 

Pulje til civilsamfundsorganisationer

Et andet glædeligt punkt i aftalen er, at der afsættes en civilsamfundspulje på 5 mio. kroner i 2022 og 10 mio. kroner årligt i 2023-2025. Puljen kan søges af relevante civilsamfundsorganisationer til konkrete indsatser for indsatte. Samtidig skal Kriminalforsorgen udarbejde en samlet strategi for samarbejde med civilsamfundet for at styrke samspillet med sektoren.

 

Andre punkter i aftalen

Hele aftalen fylder 37 sider, og blandt de øvrige punkter kan nævnes:

  • Bedre vilkår for børn af indsatte – bl.a. for at kunne kommunikere via video.
  • Bedre samarbejde med kommunerne om løsladelse – herunder at indsatte som udgangspunkt løslades i begyndelsen af ugen (mandag-onsdag).
  • Mulighed for at udføre samfundstjeneste i private virksomheder.
  • Oprettelse af flere uddannelsesafdelinger i fængslerne.
  • Fængselsbetjente får mere frihed og tid til kerneopgaven ved at fjerne unødvendigt bureaukrati og give friheden tilbage til fængselsbetjentenes faglige skøn (bl.a. ved brug af disciplinær straf af indsatte).

Aftalen indebærer også, at der afsættes penge til at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, og at kapaciteten arrester og fængsler i Danmark skal øges med 326 pladser i perioden 2022-2025.

 

Fokus på at straffe klogere

Peter Dexters siger om aftalen i sin helhed:

”Vores samlede vurdering af aftalen er, at det faktisk kan være første skridt til at vi i Danmark fokuserer mere på at straffe klogere, fremfor blot at straffe ”hårdere” eller ”blødere”.

Det næste skridt må være at skabe et bredt samarbejde mellem alle aktører på området: Kriminalforsorgen, kommuner, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer m.fl.

I dette samarbejde er det vigtigt, at vi har et længere sigte end aftalens fire år, da ambitiøse samfundsforandringer ikke sker på kort sigt. En af Café Exits vigtige opgaver i dette samarbejde vil være at engagere indsatte og ex-indsatte, da ingen indsatser vil kunne lykkes, uden at de selv er med.”

 

Læs mere


Deltag i julekonkurrence på Facebook – om håndlavet glasfad og skål

Café Exit er i julehumør: På Facebook kan du deltage i en julekonkurrence, hvor præmien er et flot fad og skål i farvet glas. Begge dele er håndlavet af vores bruger og fritids-glaskunstner TK. Læs på Facebook om, hvordan du deltager.


Lukket mellem jul og nytår

Café Exits afdelinger i København, Odense og Aarhus holder lukket mellem jul og nytår.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*