Kultureftermiddag med irsk folkemusik og grill

Kultureftermiddag med irsk folkemusik og grill

Der er irsk folkemusik og grill på programmet ved den næste kultureftermiddag i København. Her kommer Seamus Cahill (guitar) og Anna Lisberg (violin) og spiller kl. 17 – og bagefter er der grill i gården. Der er således lagt op til en hyggelig og festlig kultureftermiddag torsdag den 25. august kl. 16.30-19.30 i Apostelkirken menighedslokaler, Saxogade 13, 1662 København V.Ny undersøgelse: Trygheden stiger i Danmark

Flere borgere føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag, skriver Justitsministeriet ved offentliggørelsen af en tryghedsundersøgelse for 2021. Den blev offentliggjort den 12. august 2022, og den viser, at 88 % af borgere i hele Danmark svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag. Det er en stigning i forhold til de forrige målinger i 2017-2019, hvor andelen lå på omkring 86 %, mens den i 2015-2016 lå på 89 %.

I 2021 svarer godt 7 %, at de føler sig utrygge i deres nabolag, mens den andel i treårsperioden 2017-2019 lå på 9 %. Der foreligger ikke tal for 2020. I alle årene svarer 4-5 % ”ved ikke”.

 

Flere ældre end unge føler sig trygge

Undersøgelsen viser, at andelen af borgere, der er trygge i deres nabolag, stiger med alderen. Således føler 91 % af borgere, der er 65 år eller ældre, sig trygge i deres nabolag, mens det tilsvarende tal for de 15-29-årige er 85 %.

Geografisk føler flere borgere sig trygge i deres nabolag på Bornholm (93 %) og i Midt- og Vestjylland (91 %) end på Københavns Vestegn (81 %) og i København (86 %). De geografiske områder er opdelt efter landets 12 politikredse, og i de øvrige politikredse føler 88-90 % af borgerne sig trygge i deres nabolag.

 

Færre føler sig trygge i særligt udsatte boligområder

Justitsministeriets Forskningskontor, der har udarbejdet undersøgelsen, har også undersøgt trygheden i særligt udsatte boligområder. Her viser undersøgelsen, at kun 70 % føler sig trygge i deres nabolag. Det er det samme niveau som i 2019, men en signifikant mindre andel end blandt borgere i resten af Danmark i 2021.

I 2021 svarer 19 % af borgere i særligt udsatte boligområder, at de føler sig utrygge i deres nabolag, mens andelen i 2019-undersøgelsen lå på 18 %.

Både for landet som helhed og i de særligt udsatte boligområder opleves utrygheden størst på stier (21-26 %) samt på stationer og ved stoppesteder (20-21 %).

 

Tryghedsundersøgelse i København: 9 % er utrygge i deres nabolag

Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse for 2022 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Det er på niveau med tallene i 2019-2021 – og det er lavere end ved den første tryghedsundersøgelse i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag.
Undersøgelsen viser også, hvordan trygheden varierer fra bydel til bydel – og hvordan den har udviklet sig siden 2009.Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*