Kultureftermiddag med Kim Larsen-sange

Kultureftermiddag med Kim Larsen-sange

Peter Molzen, som er kendt for at synge præcist som Kim Larsen, kommer på besøg i Café Exit ved kultureftermiddagen i København på torsdag, den 27. oktober. Han spiller kl. 17 – og lukker man øjnene, kan man ikke høre forskel på ham og Kim Larsen, siger Louise Adrian.

Kultureftermiddagen holdes i Apostelkirkens menighedslokaler, Saxogade 13, 1662 København fra kl. 16.30 til 19.30.

Peter Molzen har også besøgt flere af fængslerne. Du kan følge Peter Molzen på Facebook .


Stem på Café Exit som Årets Hjertesag

PFA Brug Livet Fonden ønsker at give en hjælpende hånd til ildsjæle i deres arbejde med at hjælpe andre til at bruge livet. Ildsjæle er personer, der med et stort personligt engagement arbejder og brænder for en hjertesag.

I år peger Louise Adrian, der er musik- og kulturmedarbejder i Café Exit og leder af Fangekoret, på Café Exit som en af kandidaterne til ”Årets Hjertesag”. Vinderen udpeges senere på året, og som led i processen kan man deltage i en vejledende afstemning på denne hjemmeside. Du kan stemme frem til den 3. november 2022 kl. 10. Vi håber, du har lyst til at støtte op om Café Exit ved at afgive din stemme.


Der mangler penge til fuldt ud at gennemføre aftalen, der blev indgået for Kriminalforsorgen for et år siden

Der blev i december 2021 indgået en ny aftale for Kriminalforsorgen mellem S-regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Aftalen betød, at der blev afsat penge til at skaffe flere fængselspladser, da der pt. er overbelægning i fængslerne. Der blev også afsat flere ressourcer til initiativer, som skal forbedre det resocialiserende arbejde i fængslerne. Der blev også afsat penge til en pulje, som civilsamfundsorganisationer, fx som Café Exit, kan søge til konkrete indsatser for indsatte, der kan hjælpe dem i at leve uden kriminalitet. Ifølge aftalen skulle der også afsættes 5 mio. kroner til civilsamfundspuljen i år og 10 mio. kroner årligt i 2023-2025.

De samlede udgifter til Kriminalforsorgen skulle ifølge aftalen stige fra 3,9 mia. kroner i 2022 til 4,4 mia. kroner i 2025. Ifølge aftalen skulle en del af udgifterne dækkes ved hjælp af en ny moms på kunst og kultur, men i løbet af sommeren viste det sig, at der ikke længere var et politisk flertal for denne løsning. Problemerne med finansieringen betyder, at der mangler over 200 millioner kroner til Kriminalforsorgen på finanslovsforslaget for 2023.

Det betyder, at flere elementer i flerårsaftalen bliver udskudt. Det gælder blandt andet planen om at leje 300 pladser i Giljan i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, som er sat i bero. Det var budgetteret til at koste 1,5 mia. kroner over 10 år.

Beskæringen af Kriminalforsorgens budget har desværre også betydet, at udmøntningen af civilsamfundspuljen er blevet udsat indtil videre.

Læs mere


Holland lukker flere fængsler, fordi der er færre fanger

På seks år, fra 2013 til 2019, lukkede Holland 29 af sine 59 fængsler. I de 30 fængsler, der er tilbage, er antallet af indsatte næsten halveret. Opskriften på den særlige udvikling er blødere straffe kombineret med dalende kriminalitet i samfundet generelt, fortæller Jan van Dijk, professor emeritus ved hollandske Tilburg Universitet, til Politiken.dk. Han er tidligere direktør for det hollandske justitsministeriums forskningsafdeling.

Virkningen af Hollands målrettede brug af alternative straffe imponerer Linda Kjær Minke, professor ved SDU og forskningsgruppeleder på Juridisk Institut. ”De alternative straffe sammenlignet med fængselsstraffe mindsker risikoen for tilbagefald til kriminalitet. Samtidig er kriminaliteten ikke steget. Det er da ganske tankevækkende,” siger hun til Politiken.dk.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*