Julehygge med indsatte kvinder

Julehygge med indsatte kvinder

I sidste halvdel af november har teams fra Café Exits kvindeklub lavet juledekorationer og hygget med indsatte kvinder i Jyderup Fængsel. Kvindeklubben har på skift været rundt i alle afdelinger i arresten og de åbne og lukkede fængselsafdelinger, og alt i alt er der blevet lavet omkring 100 dekorationer.

I de kommende uger tager Kvindeklubben en ny runde til fængslets afdelinger og klipper julepynt og laver julehygge med æbleskiver og brunkager med kvinderne. I fængselsafdelinger bliver der også holdt julebanko, og forleden pakkede Kvindeklubben (billedet) op imod 200 gaver til julebanko-spillet.

Omkring 20 frivillige er med i Kvindeklubben, og projektleder Meline Frederiksen koordinerer aktiviteterne, der foregår 1-2 gange om ugen i fængslet.


Deltagelsen i kreative workshops er næsten fordoblet

Café Exits aktiviteter i kvindefængslet er – ligesom mange andre af foreningens indsatser indenfor murene – vokset meget markant i år. Ved udgangen af november havde 691 kvinder deltaget i Kvindeklubbens kreative workshops. Det er næsten dobbelt så mange som i hele 2021, hvor vi havde 432 deltagere.

Vi har også haft flere deltagere til madklubber og kultureftermiddage i år end sidste år, ligesom der er påbegyndt flere gældsrådgivninger og mentorforløb.


Bliv mentor for indsatte kvinder

Vil du være med til at gøre det nemmere for indsatte at afsone og senere komme ud i samfundet efter deres fængselsstraf? Så er Café Exits mentorarbejde måske noget for dig! Vi søger lige nu nye mentorer til kvindelige indsatte i Jyderup Fængsel, der er Danmarks første kvindefængsel. Det blev etableret for godt et år siden, og her sidder kvinder fra hele landet.

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på mentorstøtte til de kvindelige indsatte i Jyderup Fængsel – både i arresten, lukket og åbent fængsel. Flere af kvinderne har lange domme foran sig. Vi har derfor lige nu særligt behov for mentorer, der vil besøge kvinderne i fængslet og evt. supplere besøgene med telefoniske samtaler – og som enten bor i nærområdet eller er indstillet på at bruge egen bil eller offentlig transport til besøgene. Udgifter til transport dækkes naturligvis af Café Exit.


Kvindeklubben har også brug for flere frivillige

Kvindeklubben har også brug for flere frivillige kvinder til aktiviteterne i Jyderup Fængsel, hvor teams fra Café Exit 1-2 gange om ugen laver kreative workshops og hygger med de indsatte kvinder.

Vores mål er at skabe et frirum for kvinderne i deres afsoning, hvor vi som ”helt almindelige mennesker” forsøger at bringe noget normalitet ind i fængslet og orientere om Café Exits øvrige tilbud. Vi vil også gerne støtte de kvinder, der ønsker et liv uden kriminalitet.


Café Exit medlem af Det Kriminalpræventive Råd

Café Exit blev i november medlem af Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

”Café Exit kan især bidrage med vores viden om indsatser i og omkring fængslerne samt vores kendskab til både indsatte og tidligere indsatte,” siger Peter Dexters, organisationschef i Café Exit, i forbindelse med, at DKR – på plenerforsamlingen den 15. november – besluttede at optage Café Exit som medlem.

DKR skriver videre:

”Café Exit har siden 2007 arbejdet for at forebygge kriminalitet. Organisationen støtter og rådgiver indsatte, så de kan ændre kurs i livet. Café Exit kæmper blandt andet for, at indsatte kan blive frivillige i foreningens arbejde, før de har afsonet deres dom. Det skyldes, at organisationen har haft positive erfaringer med, at indsatte bliver frivillige i forbindelse med løsladelse. Café Exit peger på, at de frivillige aktiviteter kan være en potentiel gamechanger for forebyggelsen af kriminalitet. De indsatte vil på den måde indgå i et positivt fællesskab, hvor de selv medvirker til at understøtte kriminalitetsforebyggelse i fængslerne. Café Exit har ikke kun fokus på, at de tidligere indsatte får job, et nyt netværk og et sted at bo. De får også hjælp til at tage ansvar for deres eget liv og arbejde med de udfordringer, der kommer.

Vi er meget glade for, at Café Exit nu er en del af Det Kriminalpræventive Råd,” slutter rådet.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*