Café Exit: Husk civilsamfundet i ny aftale for Kriminalforsorgen

Café Exit: Husk civilsamfundet i ny aftale for Kriminalforsorgen

Forleden indledte justitsminister Nick Hækkerup (S) og de politiske partier forhandlingerne om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Forud for forhandlingerne er Café Exit og flere andre NGO’er kommet med input til politikerne.

  • Der er brug for større inddragelse af civilsamfundet i Kriminalforsorgens arbejde for at sikre bedre resocialisering af de indsatte, skrev lederne for Dansk Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Café Exit og pårørendeforeningen SAVN i slutningen af august i et debatindlæg på Altinget.dk. Og de foreslog helt konkret, at:
  • der allokeres øremærkede ressourcer til en fast kontaktperson, som udgør civilsamfundsorganisationernes indgang i det enkelte fængsel, arresthus eller på den enkelte pension, og som sikrer øvrige ansattes kendskab til tilbuddene,
  • tilbud fra civilsamfundsorganisationer konsekvent tænkes ind i det løbende arbejde, for eksempel i de indsattes handleplaner,
  • der på uddannelsen for fængselsbetjente oplyses om og undervises i inddragelse af civilsamfundsaktiviteter.

Før sommerferien præsenterede Café Exit sammen med flere andre organisationer ved en konference på Christiansborg en række forslag med henblik på at forbedre resocialiseringen blandt indsatte. Det var bl.a. forslag om mere tidssvarende brug af IT; ambassadører blandt fængselsmedarbejderne, som kan informere indsatte om civilsamfundets tilbud; og lokaler i fængsler og andre institutioner, hvor frivillige organisationer kan mødes med indsatte.

En af de aktuelle udfordringer er, at antallet af fængselsbetjente er faldet i de seneste år, samtidig med at antallet af indsatte er steget. Ifølge Fængselsforbundet er der nu under 2.000 fængselsbetjente, mens der i gennemsnit er 4.200 indsatte i fængsler og arresthuse. Det betyder, at der er 2,1 indsatte pr. fængselsbetjent, mens der i 2015 var 1,4 indsatte for hver fængselsbetjent.

 

Det betaler sig at forebygge kriminalitet

I begyndelsen af september offentliggjorde Justitsministeriets Forskningskontor en rapport, der viser, at det betaler sig at forebygge kriminalitet.

Konkret viser beregningerne, at der er en økonomisk gevinst på ca. 505.000 kroner pr. person efter 10 år, hvis den indsatte ikke begår ny kriminalitet inden for to år efter sin løsladelse. Tilsvarende vinder samfundet ca. 764.000 kroner pr. person over 10 år, hvis den indsatte ikke begår ny og alvorlig kriminalitet inden for to år efter løsladelsen.

Også hjælp til beskæftigelse eller uddannelse sparer samfundet for en del penge. Ifølge rapporten er der en positiv økonomisk gevinst på ca. 557.000 kroner pr. person efter 10 år, hvis den indsatte er i beskæftigelse eller under uddannelse i mere end halvdelen af det første år efter sin løsladelse.

 

Deltag i konkurrence på Facebook – og deltag i lodtrækningen om en cykel

 


Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*