Café Exit holder generalforsamling den 25. april

Café Exit holder generalforsamling den 25. april

Café Exit holder ordinær generalforsamling mandag den 25. april 2022 kl. 19.00-21.00 i Apostelkirkens menighedslokaler, Saxogade 13, 1662 København V.

Indkaldelsen og den foreløbige dagsorden kan hentes på dette link. Her finder du også tidsfrister for opstilling af kandidater og indsendelse af forslag. Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest den 18. april 2022.


Praktikforløb i fængsel med motion og trivsel

Café Exit studentermedhjælper i Odense, Embla, har lige gennemført et 7-ugers praktikforløb i forbindelse med sit studie i Idræt & Sundhed. Praktikken var et motions- og trivselsforløb for en gruppe indsatte i Søbysøgård Fængsel. Målet var at styrke deres mentale og fysiske sundhed gennem fysisk træning og mentaltræning i form af yoga og meditation.

Praktikperioden bygger videre på Café Exits motionsprojekt Motion Der Smitter, som vi med hjælp fra TrygFonden startede op i perioden med corona-nedlukninger, og som vi nu er ved at integrere som et fast element i organisationen.

Fokus på den mentale sundhed kan være med til at øge de indsattes trivsel, så den enkelte bedre kan udfolde egne evner, håndtere dagligdagsudfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber. Hvilket i sidste ende kan være med til at sikre en bedre afsoning.

Træningen er tilrettelagt i samarbejde med de indsatte, så det bliver deres træning, som de kan tage med videre og bruge som værktøj fremadrettet. Al træningen bliver samlet i en træningsmappe, som de indsatte får udleveret, så de har deres egen træningsplan, som hurtigt kan tages i brug, og som de i forvejen har kendskab til.

Her er, hvad et par af de indsatte har at sige om forløbet:

”Jeg kom helt væk fra alle andre bekymringer og havde kun fokus på vejrtrækningen.”

”Det var første gang i meget lang tid, at jeg har oplevet at være i mig selv.”

Hele forløbet blev afsluttet med et fælles forårsløb for alle afdelinger på lukket afsnit sammen med frivillige fra Café Exit. Derefter blev der hygget med kage og kakao på afdelingerne.

Se flere billeder på Facebook.

 


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*