Justitsministeren overvejer at ændre regler for prøveløsladelse af personer, der er idømt livstid

Bent Dahl Jensen,  

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) overvejer, om der skal ændres på reglerne for, hvornår personer med en livstidsdom kan prøveløslades. Det skriver Politiken.dk. Ifølge straffeloven kan livstidsdømte tidligst prøveløslades efter 12 års afsoning.

”Jeg er ikke sikker på, om 12 år er den rigtige minimumsgrænse for prøveløsladelse for livstidsdømte, eller om der bliver lagt tilstrækkelig stor vægt på den begåede kriminalitet ved afgørelser om prøveløsladelse,” siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeren vil bede Direktoratet for Kriminalforsorgen om at udarbejde en kortlægning af regler og praksis for prøveløsladelse af drabsdømte, herunder livstidsdømte.

Ifølge Justitsministeriet var der i begyndelsen af maj i år 196 indsatte i Kriminalforsorgens institutioner, der er dømt for drab. Heraf er 25 livstidsdømte og 15 forvaringsdømte, skriver Politiken.dk.

URL: https://cafeexit.dk/justitsministeren-overvejer-at-aendre-regler-for-proeveloesladelse-af-personer-der-er-idoemt-livstid/