7 ud af 10 voldtægtsofre kender deres gerningsmand

Bent Dahl Jensen,  

Ny rapport om seksuelle krænkelser afliver myten om, at de fleste seksuelle overgreb sker som et overfald af en ukendt gerningsmand. Fakta er, at 7 ud af 10 ofre kender gerningsmanden i forvejen, skriver Det Kriminalpræventive Råd (DKR). Rådet har finansieret undersøgelsen, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

Gerningsmanden kan være en bekendt, en ven, et familiemedlem, kollega, klassekammerat eller en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Langt de fleste ofre for seksuelle overgreb kender gerningsmanden i forvejen – det gælder for 71 procent af ofrene. Kun 16 procent af ofrene kender overhovedet ikke deres gerningsmand.

Undersøgelsen viser, at kun de færreste oplever de seksuelle overgreb som kriminelle. Kun en tredjedel af de, der har oplevet tvungen sex eller forsøg på dette angiver, at de oplevede det som kriminelt i situationen. Selv når der har været fysisk tvang eller trusler om fysisk tvang involveret, er det kun halvdelen, der opfattede overgrebet som kriminelt i situationen.

Når man spørger ofrene, hvordan de ønsker gerningsmanden straffet, er det kun hvert fjerde offer, der ønsker gerningsmanden fængslet. Knap hver tiende ønsker slet ikke gerningsmanden straffet, og hver tredje er i tvivl om, hvorvidt de ønsker gerningsmanden straffet via nogle af de sanktioner, der er i retssystemet.

 

Fakta fra undersøgelsen ”Seksuelle krænkelser”

 

URL: https://cafeexit.dk/7-ud-af-10-voldtaegtsofre-kender-deres-gerningsmand/